Frågor att besvara

Lämna in via Google Classroom

 1. Hur återvinner man plast?
 2. Lönar det sig att återvinna plast. Vilket är bäst för miljön, att elda upp plasten (och få energi) eller att återvinna den?
 3. Vilka metaller finns i ren form i jordskorpan?
 4. Nämn några metaller som vi kan få brist på i framtiden?
 5. Är aluminium en bristvara?
 6. Varför "rostar" inte aluminium?
 7. Hur frigörs järn ur järnmalmen?
 8. Vad är skillnaden mellan järn och stål?
 9. Varför är det viktigt att återvinna aluminium?
 10. Hur tillverkas papper?
 11. Varför skall man återvinns papper?

Källor

Används även boken!