Viktiga begrepp

  • Reaktionsformel
  • Förbränning

Frågor att besvara

Lämna in via Google Classroom

  1. Hur kan man dela in reaktioner vad gäller energi? Ge exempel, helst från din vardag.
  2. Vad är en balanserad reaktionsformel? Varför är det viktig? Vilken grundprincip inom kemin visar den på? Ge ett exempel, och förklara varför den är balanserad.
  3. Vad är en aktiveringsenergi, och varför behövs den?
  4. Vad är fotosyntes? Var sker den, varför är den viktig?
  5. Hur finns energi lagrad i en växt?
  6. Vad är en förbränning? Vad händer i den?
  7. Vilka två typer av bränslen står det om i detta avsnitt i boken? Hur skiljer de sig? Varför är detta viktigt för miljön?