Viktiga begrepp

 • atom
 • jon
 • elektron
 • proton
 • neutron
 • atomnummer
 • salt
 • periodiska systemet

Avsnitt i boken

Sidorna 170-181

Frågor att besvara

Lämna in dina svara via Classroom

 1. Vilka delar har en atom?
 2. Om en atom har 42 protoner, hur många elektroner har den?
 3. Vad är skillnaden mellan en atom och en jon?
 4. Vad är den kemiska formeln för koksalt?
 5. Vilka delar består saltet kalciumklorid av?
 6. Ge namnet på en jon med laddningen +2
 7. Ge namnet på en jon med laddningen -2
 8. Hur är ämnena grupperade i det periodiska systemet?
 9. Hur många grundämnen finns det?
 10. Vad visar ett atomnummer?

Examination

Prov på tisdag 6 juni.