De flesta skolor använder idag olika lärplattformar, som till exempel Google Classroom för att göra informationsflödet och överblicken smidigare.

Övningsuppgifter

Ǐ din lärplattform gör följande uppgifter∵ Om du har GAFE finns det separata instruktioner.
 1. Skapa en övningskurs (Testkurs) där du kan testa saker utan att påverka din undervisning eller synas för dina elever. Gör resten av uppgifterna i den kursen.
 2. Bjud in/lägg till minst en kollega som elev till din testkurs.
 3. Skicka ett meddelande till eleverna i kursen. Ditt meddelande skall innehålla:
  • En länk till en webbsida
  • En bifogad fil
  • En länk till en fil i Google Drive eller annan molnlagringtjänst.
  • Ange ett ämne för meddelandet: ämnet gör det möjligt att sortera meddelanden efter typ (t.ex. läxa, labbrapport, planering, osv).
 4. Skapa en uppgift för eleverna. Lägg till en bilaga och en länk till en webbsida. Uppgiften skall ha ett sista inlämningdatum.
 5. Be din kollega att lämna in ett svar på uppgiften.
 6. Bedöm uppgiften, och lämna feedback till "eleven".
  1. Vissa lärpattformar tillåter bara att du lägger in betyg i form av siffror∴ antingen ignorera denna del eller välj någon lämplig skala (använd förslagsvis 5 som max: 0=F, 1=E, 2=D, osv).
  2. Glöm inte att ge formativ feedback till eleven!

Information och handledningar

Här finner du handledningar och liknande.

BiKe Läs mer

Blended learning

Blended learning är när man blandar undervisning i klassrummet med IKT-baserade verktyg.

BiKe Läs mer

Gamification

Ett nytt område är det som kallas gamification, när man använder spel för att förbättra resultatet.

BiKe Läs mer

Flipped classroom

Vänd det traditionella klassrummet upp och ned! Låt elverna följa genomgångarna hemma, och lösa problem på lektionstid.

BiKe Läs mer

Lärplattformar

De flesta skolor har idag en läsplattform, vare sig det är Google Classroom, Schoolsoft eller Moodle.

BiKe Läs mer