Gamification är när man använder sig av olika typer av spel, som till exempel Kahoots eller Duolingo för att förbättra inlärningsaresultaten. Vissa lärare anser att det ger en sporre till eleverna, men det finns även en risk att det flyttar fokuset från förståelse till saker som ger poäng på spelplattformen. Rätt använt kan det dock vara ett bra inslag i undervisningen.

Information och handledningar

Här finner du handledningar och liknande.

BiKe Läs mer

Blended learning

Blended learning är när man blandar undervisning i klassrummet med IKT-baserade verktyg.

BiKe Läs mer

Gamification

Ett nytt område är det som kallas gamification, när man använder spel för att förbättra resultatet.

BiKe Läs mer

Flipped classroom

Vänd det traditionella klassrummet upp och ned! Låt elverna följa genomgångarna hemma, och lösa problem på lektionstid.

BiKe Läs mer

Lärplattformar

De flesta skolor har idag en läsplattform, vare sig det är Google Classroom, Schoolsoft eller Moodle.

BiKe Läs mer