Stöd till övningsuppgifter för GAFE (elev)

Gå med i en kurs

Gå med i en kurs med hjälp av kurskoden du fått av din lärare (testa annars afcsh36).

Skapa en rapport direkt från en uppgift i Classroom

Skapa en rapport (det kan vara ett dokument med "qwerty" på en rad) och lämna in den till en uppgift.
  1. Klicka på "ÖPPNA" vid uppgiften
  2. Klicka på "SKAPA" och välj sedan vilken typ av dokument du vill skapa. Om du redan har en fil från ett annat program – t.ex. MS Word eller LibreOffice – klickar du istället på "LÄGG TILL"

    När du är klar med din inlämning klicka på "LÄMNA IN".

Skapa ett dokument

Skapa ett dokument i Google Docs som du delar med en kamrat. Ni kan sedan båda samtidigt skriva i dokumentet (testa detta!).
  1. Skapa nytt genom att trycka på plustecknet nederst i högra hörnet.
  2. Dela genom att klicka på "Dela" och sedan välja din kamrats epostadress dela ett dokument

Döp ett dokument

Döp dokumentet till något logiskt, t.ex. "GAFE-övning -- Knut-Augusta och Emma-Robert".