I blended learning blandar man traditionell undervisning med IKT-baserade verkyg. Denna blandning kan ta sig många olika uttryck, allt från en kurs där klassrummsdelarna är de dominerande till kurser som i princip helt sker över Internet.

En fördel med blended learning är att det ger stora möjligheter att skapa ett flexibelt lärande, där elever med olika förutsättningar kan arbeta på olika sätt, till och med i olika takt. Dock så får man inte glömma bort att låg-motiverade elever har svårt att ta det egna ansvaret som krävs för att fullt ut utnyttja dessa verktyg!

Resurser och material

Det finns många olika sidor som handlar om blended learning (eller blandade lärmiljöer som det ibland kallas på svenska). I grunden är det dock ganska enkelt: skapa stödmaterial som finns tillgängligt över Internet som dina elever kan utnyttja. Detta kan vara allt från en sida med lite resurser som kan vara "bra att ha" för eleverna till en helt självständig kurs där elever kan genomföra hela kursen utan att alls närvara i klassrummet. Extremfallet på det senare är så kallade MOOC där ett mycket stort antal elever kan följa en kurs utan att någonsin befinna sig i samma rum som en lärare. Dessa har dock gett lite blandat resultat, och åtminstone med dagens teknik verkar det som om det ideala är att ha åtminstone en del av kursen i ett klassrum, men att ha en MOOC-plattform tillgänglig som ett stöd till eleverna.

När du skall starta med blended learning finns det i praktiken ttre alternativ:

  1. Undervisa som vanligt, men lägg till någon IKT-baserad del. Detta kan vara en Kahoot eller en webbsida för en Web Quest.
  2. Självblandning. Skapa en rejäl pool av material -- allt behöver inte vara klart första gången du använder blended learning! -- och låt eleverna utnyttja detta som ett stöd i den vanliga undervisningen. Vissa kommer att välja att utnyttja detta mycket, andra lite: båda är ok.
  3. Skapa en i princip självständig kurs på webben eller en lärplattform, men ha kvar lektionstiden. Där kan eleverna arbeta enskilt eller i grupp med uppgifterna på din kurs-sajt, och du finns tillgänglig för att stödja och förklara.

Länkar

Övningsuppgift

Jobba antingen i din lärplattform eller på en webbsida du skapat med dessa uppgifter.

Skapa en planering för blended learning för ett moment eller arbetsområde på en kurs du undervisar i.

  1. Använd denna lista för att först välja vilken typ av blended learning du själv trivs med (och som passar) för momentet.
  2. Planera hur din undervisning i klassrummet skall kopplas till den Internetbaserade delen.
    • Skall eleverna arbeta i det närmaste helt självständigt (t.ex. i en Web Quest) eller skall de bara ha tillgång till stödmaterial på webben?
    • Hur skall de redovisa? Inlämning? Eget webb-baserat material? I klassrummet?
Be en kollega titta på din uppgift, och ge dig konstruktiv kritik. uppdatera din uppgift baserat på din kollegas förslag.

Information och handledningar

Här finner du handledningar och liknande.

BiKe Läs mer

Blended learning

Blended learning är när man blandar undervisning i klassrummet med IKT-baserade verktyg.

BiKe Läs mer

Gamification

Ett nytt område är det som kallas gamification, när man använder spel för att förbättra resultatet.

BiKe Läs mer

Flipped classroom

Vänd det traditionella klassrummet upp och ned! Låt elverna följa genomgångarna hemma, och lösa problem på lektionstid.

BiKe Läs mer

Lärplattformar

De flesta skolor har idag en läsplattform, vare sig det är Google Classroom, Schoolsoft eller Moodle.

BiKe Läs mer