Här finns några förslag på ämnen för naturvetenskapliga projektarbeten. Om du är intresserad av att göra ditt arbete hållbart titta på knut-projektet. Jag har delat in det efter de övergripande de ämnesområdena biologi, kemi och fysik, men många är sådana att de kan är ämnesövergripande, och kan vinklas lite olika beroende på intresse och förutsättningar. Läs även kommentarerna, många av förslagen dyker upp genom diskussioner där, och hamnar först senare i huvudtexten.

Biologi

En ekologisk undersökning

I Biologi A (eller Biologi 1) gjorde du en ekologisk fältundersökning. I detta projektarbete får du möjlighet att fördjupa dig i de metoderna som man använder där. Här finns många möjliga arbeten (se nedan för några exempel), som passar dig som tycker om att vara ute i naturen och intresserar dig för klassisk grön biologi.
  • Lever samma organismer nära och längt ifrån t.ex. en större väg? Börja vid vägrenen, inventera med regelbundna intervall bort från vägen. Även åkrar och liknande kan vara skoj objekt för den här typen av undersökningar.
  • Om du går från en skogbevuxen dalgång upp på ett fjäll, hur ändras livsbetingelserna? Inventera längs en linje...
  • Kalhyggen och skogsbränder. Hur ser det ut, från en biologisk synvinkel åren efter ett kalhygge. Inventera kalhyggen med olika ålder, som har skötts på olika sätt och jämför. Var är den biologiska mångfalden störst? Samma undersökning kan göras med skogsbränder, eller till och med som en jämförelse mellan skogsbränder och kalhyggen. Man kan även undersöka naturskog och skogsplanteringar med olika skötsel och ålder.
  • Djurens spår. Spåra djur, bli duktigare på detta och samla data om vart djuren rör sig. För den som är intresserad av att vara ute, kanske även den jaktintresserade.

Fysiologi

Testa något fysiologiskt fenomen. Detta kan vara många olika saker, t.ex. kan du se vad som händer med puls/blodtryck i samband med ansträngning. Ansträngningen kan t.ex. vara ett Harvard Step Test. Eller testa hur olika saker påverkar resultatet på ett pådant test (går det bättre på morgonen eller kvällen, före eller efter lunch, gör kaffe någon skillnad?). Eller dykreflexen: hur mycket sänks pulsen när dina försökspersoner doppar ansikte och panna i kallt vatten?

Toxikologi

Gör ett klassiskt "effect of … on …" försök. Hitta en modell (t.ex. något lättodlat som krasse) och testa hur det påverkas av olika ämnen i olika koncentrationer. Näringsämnen, miljögifter, pH, ljus, temperatur…

Överlevnad och forntida teknik

Vad händer med en människa som svälter i skogen? Hur mycket mat kan man egentligen hitta ute i skogen? Vilka växter ger mest näring? I detta projektarbetet kan du kombinera dina naturvetenskapliga kunskaper med ditt intresse för friluftsliv. Slutfasen kanske blir att testa det du lärt dig, när du på vårkanten går ut i skogen och ser hur du klarar dig (det är lätt att mäta bl.a. blodsocker). Ett annat projekt skulle kunna vara "användbara växter". Människor har i alla tider använt olika växter för allt möjligt (kläder, mat, verktyg, bostäder, ved...) Studera och testa, sammanställ kunskap.

Biostatistik

Är du intresserad av matematik kan du använda dig av olika statistiska metoder för att analysera olika saker. Jag skulle föreslå att du använder dig av R för att göra analyserna: det är ett riktigt statistikprogram som är gratis att ladda ned (inte busenkelt att komma igång med, men oerhört kraftfullt när du väl kommit in i det).

Bioinformatik

Använd dig att de databaserna över gen- eller proteinsekvenser som finns fritt tillgängliga, och samma program som forskarna använder (också fritt tillgängliga) för att svara på någon fråga. Många, många möjliga arbeten, exempel kunde vara att skapa kladistiska träd för någon grupp arter eller jämföra något enzym mellan olika arter.

Botanik

Odla en lämplig växt med varierande betingelser (t.ex. olika pH i jorden, tillsats av mineraler, osv). Vilken är den optimala halten av magnesium (etc) i jorden?

Fysik

Navigation

Hur hittade man utan GPS? Utan kompass och sextant? Kan man använde en pinne och ett snöre för att räkna ut sin longitud? Hur hittade polynesiska sjöfarare från Nya Zeeland till Hawaii? Hur kunde arabiska sjöfarare på 900-talet segla ända till Kina? I det här projektet får du möjlighet att lära dig hur historiens stora upptäcktsresanden hittade, och att undersöka fysiken och matematiken (och ibland biologin!) bakom dessa metoder. En del matematik, en del fysik (stjärnor, månen, solen, jordens omloppsbana, osv) samt en möjlighet att visa hur naturvetenskapliga landvinningar påverkat historien, och även hur samhällets behov påverkade vetenskapens frågeställningar. Kanske ett ämne för en blandad grupp, med både natuvetare och samhällsvetare?

Exempel på försök

  • Tillverka något/några improviserade instrument (förslag: David Burch bok Emegency Navigation) och jämför deras noggranhet med det "facit" som en GPS ger.
  • Tillverka kopior av historiska navigationsinstrument och testa deras prestanda.
  • Ett rent teoretiskt arbete där du förklarar hur olika historiskt använda metoder fungerar, och jämför dem. Du kan även studera vad människor vet/tror om hur människor förr navigerade.

GIS (Geografiska InformationsSystem)

GIS är idag ett standardverktyg för biologer och många andra. Med dessa program kan man lägga in data på en karta, och på så sätt visa t.ex. var man hittar spår efter olika djur under vintern, vart jaktlaget skjutit älgar, vart fisken nappar i Storsjön eller resultatet av annan undersökning (t.ex. hur tätt det är mellan klädbutikerna längs olika gator?). Om du är bekväm med datorer och något där platsen är av intresse är det här ett intressant och lärorikt projekt. Kanske även ett projekt där det du lär dig kan komma till nytta både i vardag och i framtida arbetsliv.

Kemi

Analytisk kemi

Det finns många möjligheter till bra GA inom området analytisk kemi. Titration, spektrofotometri, etc ger ofta förvånansvärt bra resultat med enkla metoder. Analysera C-vitamin, järn, etc. Om du letar kan du säkert hitta metoder för att analysera både näringsämnen (makro- som mikro-) eller en del miljögifter i olika prover.

Tidiga bio-assay

Tidigare använde man sådant som tuppkammar för att mäta manligt könshormon, graviditetstest med hjälp av grodor och möss, eller koncentrationen av morfin med hjälp av möss. För detta arbete undersöker du historien bakom detta.

Bisfenol A

Under våren 2012 kom ett antal larm om hur mycket bisfenol A det finns i mat, kvitton, osv (KemI). Du kan med ett enkelt försök påvisa förekomsten av bisfenol A, och även få ett grovt mått på halterna. Testa olika varor, läs på om hälsoriskerna och visa var bisfenol A gömmer sig i din omgivning. Ett ämnen för er som är intresserade av kemi och miljö. En relativt enkel metod hittar du på sidan 16 i KRCs informationsbrev nr 62. Metoden är kvalitativ, men det bör vara möjligt att göra en spädningsserie, och därmed kunna jämföra halterna mellan olika källor.

C-vitamin

På många paket står det hur mycket c-vitamin produkten innehåller. Men gör den det, stämmer märkningen? Testa olika varor! Eller testa frukt och grönt, både från snabbköpet och naturen. Mycket kemi (främst titreringar). Metoder hittar du till exempel på KRC, Magnus Ehingers hemsida eller en från Göteborgs universitet.

Syntetisk kemi

Framställ t.ex. parcetamol.

Analys av vardagskemikalier

Testa t.ex. hur bra olika diskmedel löser fett vid en viss temperatur, eller skaffa fram de rena detergenterna och testa dem.

Kemin i köket

Studera något som har med mat och matlagning att göra. Exempel skulle kunna vara maillardreaktionen eller olika konserveringsmetoder. Vad händer kemiskt när man gör bearnaise? Varför jäser saker när man har i jäst eller bakpulver? Eller testa hur mycket etanol som finns kvar i en blandning av vatten och etanol som fått koka olika länge (tänk på glöggen eller en rödvinssås; hur mycket alkohol är kvar i den när den kokat).

Enzymkinetik

Analysera något enzym -- t.ex. katalas eller pepsin -- med avseende på dess kinetik (m.a.o. hur det påverkas av koncentrationen av dels enzymet och dels substratet).

Naturprodukter

I en del växter finns det salicylsyra. Men hur mycket? Med kemiska analyser kan du ta reda på detta. Det finns många andra projekt inom detta område. Du kan även testa något som t.ex. såpnejlikans förmåga att lösa fett, eller mögelextrakts påverkan på en bakteriekultur. Ett annat projekt skulle kunna vara "användbara växter". Människor har i alla tider använt olika växter för allt möjligt (kläder, mat, verktyg, bostäder, ved...) Studera och testa, sammanställ kunskap.