Dokument att ladda ned

Kompendier

  • En handledning i hur du söker efter information (även som PDF-fil)
  • En guide om hur du planerar och genomför en naturvetenskaplig undersökning, från planering till färdig rapport
  • Laborationsrapporter är något man ofta måste skriva. Här finns en labbrapportsinstruktion. Jag har även skrivit ett exempel som kan vara till stöd.
  • Ett kompendium om hur man skriver en Källförteckningar. Ofta behöver elever skriva en källförteckning på sina rapporter, projektarbeten och uppsatser, och en genomtänkt strategi gör detta både snyggare, bättre och lättare. Det finns några olika system, det jag brukar rekommendera elever är det s.k. Harvard-systemet (författare-årtal), snarare än Oxfordsystemets fotnoter. Detta mest då det är lättare att få allt rätt och prydligt med Harvardsystemet. En bra sida med översikt över hur man kan skriva sin källförteckning finns på Umeå universitets hemsida Common Reference Systems.
  • Ett periodisk system, med lite fakta om atomerna på baksidan.

Labbar och övningar