Ökande halter av CO2 minskar risets näringsvärde

Ökande halter koldioxid i luften påverkar oss alla, i och med den förstärkta växthuseffekten och de klimatförändringar som följer med den. Vi vet sedan tidigare att detta kommer att påverka hur mycket mat vi kan odla på olika platser på jorden. Nu kommer också en rapport som...

Hur stor andel är människan av allt levande på jorden?

Hur stor andel av alla däggdjur på jorden är vilda djur? Hur stor andel av livet på land är bakterier? Om du någonsin undrat över denna typ av frågor finns det nu ett svar1. Tre forskare sammanställde vad vi vet om mängden av olika...

Är ursprunget till groddjurens svampdöd upptäckt?

Groddjur – grodor och salamandrar – en en gammal grupp djur, som befolkat jorden i ca 370 miljoner år och so idag innefattar ca 7800 arter. Många arter är dock hotade av en svampinfektion, av svampen Batrachochytrium dendrobatidis, ofta förkortat “bd”. Svampen upptäcktes 1998, och har sedan dess...

Ebola en gång till

För snart 4 år sedan rasade det förra stora utbrottet av ebola. Nu kommer rapporter om ett nytt utbrott, denna gång i Kongo. I motsats till förra gången finns det dock nu väl utarbetade rutiner för att hantera utbrottet, och man räknar med att kunna stoppa...

Autismspektrumtillstånd är till stor del ärftligt

Autismspektrumtillstånd är en grupp tillstånd som drabbar en för många förvånansvärt stor del av befolkningen, och karakteriseras av varierande grader av problem med sociala, kommunikativa och beteende-förmågor. Under de senaste decennierna har andelen barn som diagnoseras med någon av de olika varianterna av detta ökat, och detta...

Invasiva arter lämnar spår

Du har säkert hört talas om invasiva arter, och hur de kan skada ett ekosystem. Kända exempel på invasiva arter är lupiner, spansk skogssnigel, signalkräfta, agapadda, jätteloka och mårdhund. Men vi har, av förklarliga skäl, haft svårt att studera de långsiktiga effekterna av invasiva...

Turism står för 8% av världens totala utsläpp av växthusgaser.

Åker du på semester? Nu har en grupp forskare gjort en djupare analys av vilken påverkan semesterresor har på klimatet. Resultatet är kanske lite deprimerande om du planerat att ta ett flyg till någon solig strand: turism står för 8% av alla växthusgasutsläpp. Den nya siffran, som är ca...

Påverkar 80% av all mat risken att drabbas av cancer?

Om man läser tidningar och följer länkar på sociala media är en sak klar: en stor del av allt det du äter orsakar cancer skyddar mot cancer minskar ditt håravfall gör dig fet minskar/ökar dina erektionsproblem I det här inlägget tänker jag fokusera på de första två, mest...

Förbereder inte gymnasiet studenterna för högskolan?

Kommer du att klara högskolan? På läkarutbildningarna ser de att allt fler av de studenter som kommer in inte klarar sina tentamen, och i värsta fall inte heller utbildningen som helhet. Detta leder t.ex. till att Karolinska institutet i höstas tog in 170 studenter på 156 platser, men...

Vavilovs mimikry, hur råg blev ett sädesslag

Råg. Sädesslaget som ligger bakom både knäckebrödet och de godaste bröden från Finland. Men historien om hur råg blev ett sädesslag är faktiskt intressant ur biologisk synvinkel. Mimikry Mimikry har du säkert sett, och du kommer kanske även ihåg det från skolans biologilektioner. Man brukar dela in mimikry i...


Läs äldre inlägg i bloggarkivet.