Varför du inte skall äta valar

Skulle du äta en val? Kanske inte en hel val, men en bit av en? Det finns åtminstone fyra skäl till att vara tveksam: 1. Många valar är utrotningshotade Genom att äta valkött hjälper du till att driva efterfrågan, och bidrar därmed till jakten på valar. Ja, det finns...

Cikador som tämjer zombiesvampen

Som du säkert vet finns det i dina tarmar men stor mängd bakterier, din så kallade mikrobiom, som faktiskt varkar vara nödvändig för att du skall må bra: för vissa arter är den livsnödvändig. Utan rätt bakterier skulle en ko eller en termit inte kunna bryta ned cellulosa,...

Den som söker skall finna – problemet med multifaktoriella studier

Modern forskning har möjligheter som var oerhört svår att genomföra för bara några decennier sedan, och omöjliga för ett sekel sedan. Nu tänker jag inte på det som de flesta säkert tänker på, studier so kräver modern laboratorieutrustning för att studera DNA, rymdteleskop eller en gigantisk partikelaccelarator. Jag tänker på...

Det berömda marshmallowtestet

På slutet av 1960-talet och början av 1970-talet genomfördes ett ganska välkänt försök. Förskolebarn (medelålder drygt 4 år) lämnades ensamma med en marshmallow (men filmades), med löftet om att om de valde att inte äta den skulle de få två efter en kort stund (ca 5–10 minuter). När...

Ökande halter av CO2 minskar risets näringsvärde

Ökande halter koldioxid i luften påverkar oss alla, i och med den förstärkta växthuseffekten och de klimatförändringar som följer med den. Vi vet sedan tidigare att detta kommer att påverka hur mycket mat vi kan odla på olika platser på jorden. Nu kommer också en rapport som...

Hur stor andel är människan av allt levande på jorden?

Hur stor andel av alla däggdjur på jorden är vilda djur? Hur stor andel av livet på land är bakterier? Om du någonsin undrat över denna typ av frågor finns det nu ett svar1. Tre forskare sammanställde vad vi vet om mängden av olika...

Är ursprunget till groddjurens svampdöd upptäckt?

Groddjur – grodor och salamandrar – en en gammal grupp djur, som befolkat jorden i ca 370 miljoner år och so idag innefattar ca 7800 arter. Många arter är dock hotade av en svampinfektion, av svampen Batrachochytrium dendrobatidis, ofta förkortat “bd”. Svampen upptäcktes 1998, och har sedan dess...

Ebola en gång till

För snart 4 år sedan rasade det förra stora utbrottet av ebola. Nu kommer rapporter om ett nytt utbrott, denna gång i Kongo. I motsats till förra gången finns det dock nu väl utarbetade rutiner för att hantera utbrottet, och man räknar med att kunna stoppa...

Autismspektrumtillstånd är till stor del ärftligt

Autismspektrumtillstånd är en grupp tillstånd som drabbar en för många förvånansvärt stor del av befolkningen, och karakteriseras av varierande grader av problem med sociala, kommunikativa och beteende-förmågor. Under de senaste decennierna har andelen barn som diagnoseras med någon av de olika varianterna av detta ökat, och detta...

Invasiva arter lämnar spår

Du har säkert hört talas om invasiva arter, och hur de kan skada ett ekosystem. Kända exempel på invasiva arter är lupiner, spansk skogssnigel, signalkräfta, agapadda, jätteloka och mårdhund. Men vi har, av förklarliga skäl, haft svårt att studera de långsiktiga effekterna av invasiva...


Läs äldre inlägg i bloggarkivet.