Världsvattendagen

Idag är det världsvattendagen. I Sverige har vi vant oss vid att vatten alltid finns, och att vi alltid kan fp tag på vatten som är rent och drickbart. Men i många andra länder är det inte nödvändigtvis så: minst 800 miljoner människor måste färdas i minst 30...

Klimatfrågor med svar

I samband med en rättegång i USA – San Francisco i Californien har stämt oljebolag för att klimatförändringarna skapar extra kostnader för dem – har domaren bett båda parter att skriva en kort “tutorial” i form av svar på några frågor om klimatforskning. Även tidningen The Guardian har

Blanda olika delar när du pluggar

En studieteknik som det finns en del evidens för i forskningen är att blanda upp likartat material snarare än att bara arbeta med en typ av frågeställning åt gången. Man har visat att elever som blandar olika typer av matteproblem klarar prov en vecka senare bättre jämfört...

Sprid ut dina studier över tid

Den studietekniken som det mest underbyggd av forskning är att sprida ut studierna över tid. Att det gav en positiv effekt har noterats redan på 1800-talet. Och detta gäller särskilt om det är stoff som man behöver minnas en längre period: en studie visade på att...

Vilka djur är mindre nyfikna än de i fångenskap

Man har flera gånger observerat att vilda djur i det fria är mindre nyfikna än samma djur som lever i fångenskap. Orsaken är inte klar, men det kan vara så enkelt att den säkrare miljön i fångenskap ger mer utrymme för lek och nyfikenhet.

Forskning om inlärning

Hur lär sig en människa? Vilka studietekniker fungerar och vilka fungerar inte? I skolan har de flesta av oss stött på en massa metoder, men forskning har givit oss en hel del insikter i hur vi faktiskt lär oss nya saker och bevarar gammal kunskap. Dock verkar det...

Våren kommer tidigare till Arktis

När du tittar ut på snömassorna så känns våren avlägsen. Men en ny forskningsrapport visar att våren kommer tidigare. Hela 16 dagar tidigare än för ett decennium sedan. Studiet av årstiderna kallas fenologi, och ju längre norr ut man tittar, desto tidigare kommer våren. I början av...

Fem typer av diabetes

Den allmänna synen på diabetes har varit att det finns två typer: typ 1, som debuterar i barndommen, och typ 2 som dyker upp först senare i livet. Och diabetes är en av växande sjukdom (1980 var det 4,7% av befolkningen som led av diabetes; 2014 var...

Gymnasiet och högre studier

För några dagar sedan kom nyheten att endast ca 2/3 av de som går direkt från gymnasiet till högskolan klarar minst 75% av sina högskolepoäng den första terminen. För de med låga betyg gick det ännu sämre: av de med betyg strax över godkänd nivå var det ca...

Laboratorietekniker -- att titrera

Denna text kan även laddas ned som en PDF-fil. Titrering är en grupp metoder för att bestämma en mängd av något. Den vanligaste formen i skolan är en volymetrisk titrering, när man blandar två ämnen och noggrant mäter den tillsatta volymen av titrator till ett prov (en titrand). Se...


Läs äldre inlägg i bloggarkivet.