Viktiga begrepp

  • Endokrina
  • systemet
  • Homeostas
  • Nefron
  • Neuron
  • Organ
  • Organsystem
  • Vävnad

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Tidsplanering

VeckaOmrådeSidor i bokenUppgifter
40Inledning (Homeostas, vävnader) 106-110
41Signalering (nerver) 218-250
42Signalering (hormoner) 251-260
43Muskler 200-217
45Cirkulationssystemet 139-172
46Matsmältningsysstemet och utsöndringen (bl.a. njurarna) 112-138 , 191-195
47Immunförsvaret 173-190
48Reproduktion 260-289
49 Reserv

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren: