Viktiga begrepp

 • Abiotiska faktorer
 • Anpassning
 • Art
 • Artbildning
 • Biotiska faktorer
 • Domäner
 • Fylogenetiska träd
 • Isolering (sexuell-, geografisk)
 • Kladogram
 • Naturligt urval
 • Naturligt urval
 • Selektion
 • Taxonomi
 • Urval
 • Variation

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin. På den senare finns det även instuderingsfrågor

Tidsplanering

VeckaOmrådeSidor i bokenUppgifter
41 Evolutionsteori 8-32
42 Livets utveckling: encelliga organismer 48-69
43 Livets utveckling: flercelligt liv 70-105
44 Höstlov, inga lektioner
45 Massutdöenden, människans utveckling 106-123

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren:

 1. Vilka mekanismer ligger bakom (driver) evolutionen?
 2. Hur kan en ny art uppstå?
 3. På vilket sätt har massutdöenden påverkat livets utveckling?
 4. Fotosyntesen har påverkat livets utveckling på flera sätt. Förklara dessa.
 5. På vilket sätt har uppkomsten av sexuell fortplantning påverkat livets utveckling?
 6. Vad menas med homologa och analoga strukturer? Vad visar dessa om evolutionen?