Viktiga begrepp

 • Amensalism
 • Autotrof
 • Bottom-up reglering
 • Ekologisk nisch
 • Fitness
 • Funktionella grupper
 • Heterotrof
 • Inlärning
 • Inomartskonkurrens
 • Kommensalism
 • Livshistorieteori
 • Mimikry
 • Mutalism
 • Nyckelart
 • Näringskedja
 • Näringspyramid
 • Näringsväv
 • Podsol
 • Population
 • Predation
 • Reflex
 • Samhälle
 • Symbios
 • Tillväxtkurva
 • Toleransområde
 • Top-down reglering
 • Överlevnadskurva

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Instuderingsfrågor

Det finns instuderingsfrågor du kan använda när du studerar.

Tidsplanering

VeckaOmrådeSidor i bokenUppgifter
35 Ekologi: ekoystem 201-223
36 Ekologi: funktionella grupper och energiflöde 224-238
38 Ekologi: populationsekologi
240-264
39 Ekologi: samhällsekologi264-282
40 Ekologi: hållbar utveckling
314-361

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren. Jag kommer inte att sätta betyg på dessa, däremot ge feedback.

 1. Vad är fitness? Varför är det viktigt?
 2. Vad styr en arts ekologiska nisch?
 3. Förklara livshistorieteori
 4. Vad är en nyckelart?
 5. Vad är symbios? Vilka former finns det?
 6. Varför är förlusten av biologisk mångfald ett stort problem?
 7. Vilket miljöproblem anser du vara viktigast, och varför?