Viktiga begrepp

 • Cell
 • Cellkärna
 • Cellmembran
 • Cellvägg
 • Eukaryot
 • Organell
 • Prokaryot
 • Sporer
 • Virus

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Tidsplanering

VeckaOmrådeSidor i bokenUppgifter
36 Biokemi 20-50
37 Celler, bakterier & virus 6-19, 50-83

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren:

 1. Beskriv de tre domänerna för allt levande: vad är gemensamt, vad skiljer dem åt? Ge exempel på organismer från vardera!
 2. Hur skiljer sig en växtcell från en djurcell?
 3. Vilka är de huvudsakliga typerna av biomolekyler? Till vad används de i levande organismer?
 4. Förklara funktionen hos följande: cellmembran, mitokondrie, endoplasmatiska nätverket, golgiapparat, lysosom, kloroplast.
 5. Är bakterier och virus levande? Motivera/förklara ditt svar!