Viktiga begrepp

  • Cellvägg
  • Fotosyntes
  • Hyfer
  • Kloroplast
  • Sporer

Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin

Tidsplanering

VeckaOmrådeSidor i bokenUppgifter
38 Botanik (inkl svampar) 84-105
39 Reserv, examination

Inlupp

Svara på frågorna och lämna in svaren:

  1. Förklara översiktligt vad som sker i fotosyntesen.
  2. Vad är skillnaden mellan nakenfröiga och gömfröiga växter?
  3. Hur förökar sig svampar?