Om kursens upplägg

Kursen kommer att ges med att starkt IKT-inslag, i så kallad blended learning. Detta innebär att allt i princip material för kursen kommer att finnas online och i läroboken. Lektionspassen kommer att användas för att förklara svåra punkter, svara på frågor och laborationer. Vissa av lektionerna kommer dock att vikas för laborationer, enligt ett schema.

Hur du förväntas arbeta

För varje arbetsområde (se nedan för biologi 1 och biologi 2) finns fyra delar (samt en examination):

 1. Instruktioner för sidor i boken, filmer för flippat klassrum och länkar till BiKe-Wikin (en wiki för mina kurser), osv.
  Du förväntas ta del av detta material!
 2. Uppgifter att lösa. Dels är detta uppgifter i läroboken, dels är det en inlupp (inlämningsuppgift).
  Du förväntas lösa uppgifterna i inluppen och skicka in dina svar. När jag fått dina svar kommer jag att ge feedback. Dessa är till för att du skall kunna kontrollera hur väl du tagit till dig materialet och få feedback på detta. Jag betygsätter inte dessa, det är en övningsuppgift.
 3. Lektionspassen är till för att diskutera material, lösa problem och svara på frågor.
  Du förväntas delta i huvuddelen av dessa, samt vara väl förberedd. Om du inte har möjlighet att delta kontakta mig!
 4. En laboration som hör till arbetsområdet.
  Du förväntas delta i ett visst antal laborationer, samt skriva labbrapport på dessa Insända labbrapporter får feedback, och du kan skicka in dem igen efter det att du tagit del av feedbacken. Jag sätter bara betyg på den slutgiltiga versionen! För laborationsrapporter finns det en mall och en exempelrapport.
 5. En examination, normalt ett skriftligt prov (diskutera med mig om du behöver en annan lösning).
  När du är klar med de första två punkterna ovan meddelar du mig så ordnar vi ett examinationstillfälle.

Inlämningar

Alla inlämningar sker via Google Classroom. Endast i undantagsfall kan du maila istället

Tidsplanering

Tidsplanering för kursen finns här

Examinationer

Det finns flera möjliga tillfällen för examinationer, inklusive på lärcenter vid deras provtillfällen. Diskutera dina behov med mig!

Det finns ett antal gamla prov som du kan ha hjälp av.

Kurskod i Google Classroom: ugt8rf (VT2018)

Eftersom du önskade bli klar tidigt har jag tidsplanerat med ett mycket högt tempo. Om det blir för högt tempo kan vi ändra, prata med mig så fixar vi det.

Evolution

Om arternas uppkomst (och deras utveckling).

BiKe Läs mer

Genetik

Hur egenskaper ärvs.

BiKe Läs mer

Ekologi

Hur olika arter samverkar och är beroende av varandra.

BiKe Läs mer