Planering

VeckaOmrådeSidor i boken
41-42 Vad är liv, celler, bakterier 14-28, mindmap
43-48 Djur 34-73
43 Celler och bakterier
45 Indelning av djur, enkla djur (urdjur, svampdjur, nässeldjur) 34-38
46 Pär på resa, kanske vikarie
annars eget arbete
47 Maskar, tagghudingar och blötdjur
frågor att arbeta med
39-41
48 Leddjur 42-53
frågor
49 Ryggradsdjur 54-67
50 Ryggradsdjur, särskilt däggdjuren 54-67
2 Prov 34-67
3 Växter,
Svampar
74-91,
92-99
4 Reserv 14-99

Inlämningsuppgifter

Svara på dessa frågor och lämna in på Google Classroom.

Celler och djur

Till detta avsnitt finns även ett antal instuderingsfrågor som du bör arbeta med.

 1. Hur skiljer sig en bakterie från t.ex. cellerna i din kropp?
 2. Ge ett exempel på en mask som är
  1. nyttig för människan.
  2. skadlig för människan.
  Förklara dina exempel!
 3. Vilken grupp leddjur är mest artrik (finns det flest arter av)?
 4. Rita och förklara ofullständig förvandling. Hur skiljer den sig från fullständig förvandling?
 5. Varför har en växt rötter?
 6. Varför klarar sig kräldjuren bra på land?
 7. Vilka är de tre grupperna av däggdjur? Hur skiljer de sig åt?
 8. Vad kännetecknar ett däggdjur?
 9. På vilket sätt är fåglarna anpassade till att flyga?
 10. Vilka är stadierna i ett groddjurs livscykel?
 11. Vilka är de tre typerna av mask. Ge ett exempel från vardera gruppen!

Däggdjur

Classroom
 1. Vilka är de tre grupperna av däggdjur? Hur skiljer de sig åt?
 2. Vad kännetecknar ett däggdjur?
 3. Varför finns pungdjuren (nästan) bara i Australien?

Växter

Classroom
 1. Vad är skillnaden mellan en alg, en mossa och en kärlväxt?
 2. Hur får växterna sin näring?
 3. Förklara fotosyntesen
 4. Växter tillverkar glukos (druvsocker). På vilka sätt kan de utnyttja glukosen?

Svampar

Classroom
 1. På vilka sätt är svamparna lika växter? På vilka sätt är de lika djur?
 2. Hur skaffar sig svampar näring?
 3. Vilken del av en svamp är störst?
 4. Varför är vissa svampar bra för vissa träd?

Extra frågor inför provet

Glöm inte att titta på gamla prov

 1. Varför behöver växterna solljus?
 2. Skriv fotosyntesen som en formel eller med ord.
 3. Till vad använder växterna det som tillverkas i fotosyntesen?
 4. Varför har växter blommor?
 5. Vilken funktion har svampar i naturen?
 6. Har alla växter blommor och frön? Om det finns undantag, berätta om dessa!
 7. Ge två exempel på hur svampar kan vara nyttiga eller användbara för människan.
 8. På vilket sätt är många växter beroende av insekter?
 9. Vad är en lav?
 10. Var växer lavar?