Planering

Vecka Avsnitt Sidor i boken
4 Inledning 120-123
5 Naturresurser, ekosystemtjänster 124-129
6 Hållbar utveckling, miljömål 130-133, 154-155
7 Miljömål
(välj 2-3 stycken)
134-153

Centralt innehåll

Se Skolverkets kursplan för mer information

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Inlämningsuppgifter

Lämna in via Google Classroom
  1. Vad är en ekosystemtjänst?
  2. Vad menas med hållbar utveckling
  3. Varför tycker du att hållbar utveckling ä vitktig?
  4. Beskriv 2 av Sveriges miljömål. Varför finns det, vilket problem vill man lösa och hur tror du man kommer att lyckas?
  5. Vilket miljöproblem tycker du är viktigast? Förklara varför!