Planering

Under det är avsnittet skall du svara på frågorna (se nedan), och skriva prov på minst ett av avsnitten (du väljer själv vilket eller vilka). Avsnitten är:

 • Mat och kroppens avfall
 • Skelett, muskler
 • andning & cirkulation
 • Sexualkunskap och ANTD
För varje del finns frågor att arbeta med (se nedan)

Inlämningsuppgifter

Det kan vara till stor hjälp att diskutera frågorna och svaren med andra i klassen!

Mat och kroppens avfall

Classroom
 1. Vilka delar har kroppens matsmältningssystem?
 2. Vad händer i matsmältningssystemet olika delar?
 3. Vilket organ renar blodet från skadliga ämnen?
 4. Hur gör sig kroppen av med ämnen som kan vara skadliga för den?
 5. Vilka typer a näringsämnnen finns det i din mat?

Skelett, muskler och hud

Classroom
 1. Varför är det svårt att säga exakt hur många ben det finns i skelettet?
 2. Vilka typer av leder finns det i en människas skelett?
 3. Vilken funktion har diskarna mellan ryggradens kotor?
 4. Vilka typer av muskler finns det i vår kropp? Hur skiljer de sig åt, och var finns de?
 5. Varför får du mjölksyra när du t.ex. tränar hårt?
 6. Gew exempe på och berätta om minst en sjukdom som kan drabba rörelseorganen
 7. På vilka sätt skyddar huden dig?

Andning och cirkulation

Classroom
 1. Hur många rum har en människas hjärta?
 2. Vilken väg pumpas blodet i hjärtat?
 3. Vad finns blodet? Beskriv de olika "delarnas" funktion!
 4. Hur skiljer sig olika delar av blodomloppet från varandra?
 5. Vad är en blodgrupp? Vilka kan få blod från vilka andra blodgrupper, vilka kan få blod från vilka andra blodgrupper?
 6. Vilka delar har andningsorganen?
 7. Hur fungerar en lunga?

Kroppens avfall

Classroom
 1. Varför behöver vi kissa?
 2. Vilken funktion har njurarna
 3. Berätta om ne sjukdom som kan drabba urinvägarna

Hjärnan och sinnena

Classroom
 1. Hur kan man dela in nervsystemet?
 2. Vad är ett hormon?
 3. Jämför hormoner med nervsignaler. VIlka funktioner har de, hur skiljer sig de, och på vilka sätt är de lika?
 4. Varför reagerar du snabbt på vissa saker, men långsammare på andra?
 5. Hur fungerar synen?
 6. Hur fungerar hörseln?
 7. Vilka sinnen har vi?

Sexualkunskap och ANTD

Classroom
 1. Varför är doping-preparat olagliga?
 2. Berätta om några olika former av narkotika? Vad vet du om dem?
 3. Vilka typer av smittämnen ligger bakom vilka sexuellt överförbara sjukdomar? Hur påverkar det hur man behandlar sjukdomen?
 4. Välj minst två preventivmedel och berätta hur de fungerar.
 5. Berätta -- rita! -- hur människans könsorgan ser ut. Vad gör de olika delarna?
 6. Vad händer under menstruationscykeln?
 7. Hur går det till när en äggcell befruktas?
 8. Varför är det viktigt med lika rättigheter för t.eẋ. homosexuella?
Länkar som kan vara till hjälp
 • BiKe-wiki. En wiki bara om biologi och kemi för gymnasiet och grundskolan.
 • En internaktiv mindmap om sexualkunskap. Denna fungerar bara i vissa webbläsare (du måste ha Flash-player installerad), men du kan klicka dig fram till information och länkar om sexualkunskap.