Vad handlar arbetsområdet om?

Ekologi handlar om hur de levande organismerna lever tillsammans, och hur de är beroende av varandra och miljön för sin fortlevnad.

Omfattning

I boken är ger sidorna 100–119 som handlar om ekologi. Vi kommer även att genomföra en ekologisk undersökning (denna sker dock i maj).

Planering för lektionerna

VeckaVad gör vi Sidor i boken
35 Grunder om ekologi 100-106
36 Kretslopp i ekosystem 107-111
37 Ekosystem, förberedelse inför undersökningen 112-114
-- Ekologisk undersökning
-- Sammanfatta undersökningen i en rapport/redovisning.

Ekologisk undersökning

Ni skall genomföra en ekologisk undersökning och skriva en rapport om denna. Denn del genomförs i maj 2018.

Viktiga begrepp

 • Biosfär
 • Ekologisk nisch
 • Ekosystem
 • Fotosyntesen
 • Individ
 • Kolets kretslopp
 • Kretslopp
 • Näringskedja
 • Näringspyramid
 • Näringsväv
 • Population

Övningsuppgifter

Övningsfrågor inför provet. Lämnas in via Google classroom. Använd era anteckningar, boken och BiKe-Wikin.

Se också de fem frågorna om fotosyntesen. Svara på dessa under lektionen, och diskutera dem sedan i klassen.

Det finns instuderingsfrågor du kan använda när du studerar.

Inlämningsuppgift

Lämna in іnlämningsuppgifter på Google Classroom

 1. Vad är en näringsväv? Vad visar den?
 2. Förklara fotosyntesens roll i ett ekosystem.
 3. Vad visar en näringspyramid?
 4. Rita och förklara ett eller flera ekologiska kretslopp.
 5. Varför är det viktigt att känna till de ekologiska kretsloppen för att förstå olika ekosystem?

Betygskriterier för avsnittet ekologi

Betyg
E C A
Energiflöden i ekosystem Du beskriver enkla ekologiska samband, och ger exempel på energiflöden Du beskriver ekologiska samband och beskriver energiflöden. Du beskriver ekologiska samband och beskriver energiflöden och hur de samverkar, samt drar slutsatser från detta.
Kretslopp Du kan ge exempel på ekologiska kretslopp. Du beskriver flera ekologiska kretslopp, och drar vissa slutsatser från dina beskrivningar. Du beskriver ekologiska kretslopp, och drar slutsatser om hur de samverkar med varandra och energiflöden i ekosystem.
Fotosyntesen Du kan beskriva fotosyntesen med ord eller formel. Du kan beskriva fotosyntesen med ord och formel samt förklara vad den innebär. Du kan beskriva fotosyntesen med ord och formel samt förklara vad den innebär. Du kan även beskriva dess roll i ekosystem.
Sambandet mellan populationer och resurser. Du kan ge en enkel förklaring på hur resurser och populationer påverkar varandra. Du kan förklara hur resurser och populationer påverkar varandra i ett ekosystem. Du kan förklara hur resurser och populationer påverkar varandra i ett ekosystem, samt förklara hur detta samverkar med andra ekologiska samband (till exempel näringsvävar).