Pär

Jag är kemist, biolog och har arbetat som lärare i biologi och kemi. Tidigare har jag gjort så blandade saker som att ta hand om stora epostsystem och forskningsdatabaser om gensekvenser och att forska på Karolinska Institutet (inom reproduktionsfysiologi). I grunden är jag en biologi- och keminörd, som älskar mina ämnen, älskar att förstå naturen och världen, och som drivs av glädjen i att lära mig mer och att visa andra hur intressant naturvetenskap kan vara.

Jag tycker om att sammanställa och presentera vetenskaplig information, vilket är skälet till att jag sedan några år tillbaka har en blogg som handlar om just olika aspekter av biologi och kemi. oftast ser jag något nytt rön, eller något med en naturvetenskaplig bakgrund som varit uppe i pressen, och fördjupar mig i det.

Under tiden som lärare intressewrade jag mig mycket för inlärning, för vad forskningen faktiskt visar om hur en människa lär sig. Främst hur inlärningen egentligen fungerar, och hur man kan anpassa sina studier eller undervisning för att optimera utfallet. Som ett resultat av detta försöker jag kontinuerligt utvärdera vilka delar av min undervisning som ger bäst utfall, för att helt enkelt nå fram bättre till mina elever.

Jag har ett intresse för IKT och gillar att använda de digitala verktygen i min undervisning när de ger ett mervärde (vilket inte är alltid), som ett komplement till det traditionella mötet mellan lärare och elev (att helt ersätta det mötet med on-line kurser och liknande har inte visat sig ge särskilt bra utfall). En del i min satsning på IKT är en wiki för biologi och kemi i skolan, som är tänkt att kunna fungera som ett fördjupningsläromedel och elevresurs.

På min fritid sysslar jag mycket med friluftsliv och överlevad (typ det som på modern svenska kallas för bushcraft), och så fotograferar jag en del. En plats där min forskarbakgrund och mitt intresse för friluftsliv och överlevnad möts är i fysiologin, där jag intresserar mig för vad som händer med människan under påfrestningar, främst svält och halvsvält.

Kontakt

  • Bäst nås jag per mail.
  • Jag har påbörjat en biologi och kemi-wiki för att underlätta för mina elever. Liksom alla wikis kan den aldrig bli klar, men bör redan kunna vara till hjälp för elever (och lärare) på grundskolan och gymnasiet.

Den här siten har skapats med Jekyll.

Stilla älvdal