Pär

Jag är gymnasielärare i biologi och kemi. Innan jag blev lärare har jag gjort så blandade saker som att ta hand om stora epostsystem och forskningsdatabaser om gensekvenser och att forska på Karolinska Institutet (inom reproduktionsfysiologi). I grunden är jag en biologi/kemi nörd, som älskar mina ämnen, älskar att förstå naturen och världen, och som drivs av glädjen i att lära mig mer och att visa andra hur intressant naturvetenskap kan vara.

Jag har ett intresse för IKT och gillar att använda de digitala verktygen i min undervisning när de ger ett mervärde, som ett komplement till det traditionella mötet mellan lärare och elev (att helt ersätta det mötet med on-line kurser och liknande har inte visat sig ge särskillt bra utfall).

På min fritid sysslar jag mycket med friluftsliv och överlevad (typ det som på modern svenska kallas för bushcraft), och så fotograferar jag en del.

Kontakt

Den här siten har skapats med Jekyll.

Stilla älvdal