Många djur migrerar, och nya data tyder på att åtminstone i en del fall är migrationen, både dess existens och rutt, är inlärda, kulturella. När de störs ut tappar djuren bort denna vana, och missar därmed chansen att surfa på den gröna vågen som en flytt till nya, bättre betesmarker medför.

Hur hittar djur som flyttar? För vissa arter vet vi att det är en medfödd drift, som i vissa fall verkar vara nedärvd. En havssköldpadda kläcks på en strand, och vet instinktivt hur den skall följa jordens magnetfält när den förflyttar sig. När det gäller flyttfåglar är det mer varierat, där åtminstone vissa arter tycks ha delar av sin förflyttning medfödd. För åtminstone vissa hovdjur verkar det som om det rör sig om ett inlärt beteende1. Och det ställer till problem

Du har säkert sett naturfilmer med mäktiga förflyttningar av djur på Afrikas savanner eller Canadas jättelika hjordar av caribou (vildren). Djuren genomför årligen långa förflyttningar, förflyttningar som tar dem till nya betesmarker. Dessa förflyttningar fyller många viktiga ekologiska och evolutionära funktioner, bland annat ger tillgången på högklassig föda en bättre status för individen, de minskar det kontinuerliga trycket på födoresurser (både växter och bytsdjur) och de ger många gånger möjlighet att undvika inavel. Mänsklig aktivitet är dock ett problem, i och med att våra aktiviteter många gånger stör de traditionella migrationsvägarna2. När vi bygger en väg eller ett viltstängsel, dämmer upp en älv eller på annat sätt stör en etablerad migrationsrutt störs migrationen. Om det är en nedärvd instinkt kommer djuret att, på gott och ont att försöka följa den gamla rutten. Men om migrationen är en kultur eller inlärd vana förvinner den, och därmed djurens kunskap om migrationsvägarna1. Och även om det senare byggs en viltväg för att göra det möjligt för djuren att återuppta sin migration är det inte säkert att de kommer att göra det. Ibland återkommer migrationen, ibland inte.

Även om människans verksamhet är en stor faktor är det inte den enda. Om ett rovdjur återintroduceras kan det också störa djur. Det har man bland annat sett med renar i Norge: där fann man att när det fanns gott om björn var renarna sämre på att följa den optimala gröna vågen3

Att surfa på gröna vågen ger fördelar

När en förflyttning följer årstidsbundna förändringar i tillgången på växter kallas för “green-wave-surfing”1. Genom att följa tillväxten på föda kan dessa djur få tillgång till bättre föda, och därmed både växa snabbare och föda fler ungar4. När man studerade norska älgkor som antingen flyttade mellan vinter- och sommarbete, eller stannade i ett område hela året fann man att de älgkor som flyttade oftare fick tvillingar än de som stannade hela året inom ett och samma område5. Det är alltså tämligen klart att det ger en fördel, på flera olika sätt att flytta med årstiderna och surfa på den gröna vågen. Detta utnyttjas av allt från renar och bisonoxar till gäss6.

Vad kan vi göra?

I grunden är detta inget nytt: vi vet sedan länge att vi påverkar många djurs förutsättningar negativt-. Däremot är det viktigt att inse att det inte går att planera in åtgärder i stil med viltvägar “senare”, utan att de måste till snarast, i direkt samband med att man ändrar förutsättningarna för den naturliga migrationen.


Källor

  1. Jesmer, B. R.; Merkle, J. A.; Goheen, J. R.; Aikens, E. O.; Beck, J. L.; Courtemanch, A. B.; Hurley, M. A.; McWhirter, D. E.; Miyasaki, H. M.; Monteith, K. L. & Kauffman, M. J. Is ungulate migration culturally transmitted? Evidence of social learning from translocated animals Science, American Association for the Advancement of Science, 2018, 361, 1023-1025  2 3

  2. Harris, G.; Thirgood, S.; Hopcraft, J. G. C.; Cromsigt, J. P. G. M. & Berger, J. Global decline in aggregated migrations of large terrestrial mammals Endang Species Res, 2009, 7, 55-76 

  3. Rivrud, I. M.; Sivertsen, T. R.; Mysterud, A.; Åhman, B.; Støen, O.-G. & Skarin, A. Reindeer green-wave surfing constrained by predators Ecosphere, 2018, 9, e02210 

  4. Aikens, E. O.; Kauffman, M. J.; Merkle, J. A.; Dwinnell, S. P. H.; Fralick, G. L. & Monteith, K. L. The greenscape shapes surfing of resource waves in a large migratory herbivore Ecology Letters, 2017, 20, 741-750 

  5. Rolandsen, C. M.; Solberg, E. J.; Sæther, B.-E.; Moorter, B. V.; Herfindal, I. & Bjørneraas, K. On fitness and partial migration in a large herbivore – migratory moose have higher reproductive performance than residents Oikos, 2016, 126, 547-555 

  6. Van der Graaf, S.; Stahl, J.; Klimkowska, A. & R. Drent, J. Surfing on a green wave - How plant growth drives spring migration in the Barnacle Goose Branta leucopsis Ardea -Wageningen-, 2006, 94