Östersjön är ett till stora delar unikt hav, fyllt av relikter (arter som överlevt sedan istiden) och organismer som anpassat sig till högre eller lägre salthalt än sitt ursprung. Nu har forskare visat att en helt ny fiskart uppstått i Östersjön, östersjöflundra (*Platichthys solemdali*)

Hur ofta uppstår en ny art? I dessa dagar när vi mest hör talas om hur olika arter dör ut kan det vara intressant att läsa lite om hur nya arter uppstår.

Östersjön är ett ungt hav}, bara ca 8000 år gammalt. och faktiskt världens största bräckvattenhav. De arter som lever där är ursprungligen organismer som antingen kommer från haven eller sötvatten, och har varit tvungna att anpassa sig till den låga salthalten. Detta förklarar i många fall varför vissa arter endast finns i vissa delar av Östersjön: till exempel blåmussla och blåstång kan inte klara lägre salthalter än de som finns vid Norra Kvarken.

Nyligen har forskare för första gången visat att en ny fiskart uppstått i Östersjön: östersjöflundra (Platichthys solemdali). Denna fisk klarar av att lägga ägg i lägre salthalt än sin släkting skrubbskäddan (Platichthys flesus). Forskarna såg att flundrorna lade sina ägg i olika miljöer, och lyckades visa att det rörde sig om två olika arter och inte, som man tidigare trott, två grupper inom samma art1.

I och med att bra data på DNA i allt större grad samlas in kommer man kanske att hitta nya arter

Det finns tecken på att den globala uppvärmningen påverkar salthalten i östersjön: ännu en påfrestning för ett redan härjat innanhav. Samtidigt är det möjligt att nya invasiva arter både når Östersjön och får möjlighet att klara sig här.


Källor

  1. Momigliano, P.; Denys, G. P. J.; , H. J. & Merilä, J. Platichthys solemdali sp. nov. (Actinopterygii, Pleuronectiformes): A New Flounder Species From the Baltic Sea Frontiers in Marine Science, 2018