De hundar som ursprungligen följde med människorna till nordamerika är idag utdöda, med ett intressant undantag

Hundar det första djuret som människan tämjde (eller möjligen som valde att bli tama för att komma åt vår mat), men exakt hur detta gick till, om det hände en eller flera gånger är fortfarande osäkert: moderna DNA studier har kommit en bit på vägen, men ännu så länge vet ingen helt säkert hur det gick till när vargen blev människans bästa vän1.

En intressant aspekt av detta är att det är möjligt att hundarna tämjdes både i gamla världen (antingen i Europa eller Asien) och i nordamerika. För att försöka ta reda på detta analyserade en stor grupp forskare DNA från 71 olika hundskelett från nordamerika och Sibirien från ungefär 9000 år sedan: ungefär när vi först började avla hundar för ett specifikt ändamål. Det de fann var ganska intressant: inga av de nordamerikanska hundarna härstammade från nordamerikanska vargar. Istället verkar det som om att de amerikanska hundarna var en monofyletisk gren (med andra ord härstammar de alla från samma ursprungspar) med ursprung i Sibirien som troligtvis spred sig tillsammans med människor2.

Vilka var då dessa hundar som kom över till nordamerika? De härstammade från de slädhundar som avlats fram specifikt på den sibiriska Zjochovön. Men när de europeiska kolonisatörerna kom i slutet av 1400-talet började de ursprungliga hundarna att försvinna. Varför vet vi inte, men en möjlighet är att de saknade motståndskraft mot sjukdommar, och därmed drabbades på ett sätt som liknade den mänskliga ursprungsbefolkningen.

Däremot finns det en arvtagare till de ursprungliga nordamerikanska hundarna: CTVT. Sjukdommen CTVT är något så ovanligt som en smittsam cancersjukdom (alltså en cancer som kan överföras från en individ till en annan). Det verkar som om CTVT uppstod i Asien, men från ett ursprung som var nära besläktat med de nu försvunna amerikanska hundarna.


Källor

  1. Larson, G.; Karlsson, E. K.; Perri, A.; Webster, M. T.; Ho, S. Y. W.; Peters, J.; Stahl, P. W.; Piper, P. J.; Lingaas, F.; Fredholm, M.; Comstock, K. E.; Modiano, J. F.; Schelling, C.; Agoulnik, A. I.; Leegwater, P. A.; Dobney, K.; Vigne, J.-D.; Vilà, C.; Andersson, L. & Lindblad-Toh, K. Rethinking dog domestication by integrating genetics, archeology, and biogeography Proceedings of the National Academy of Sciences, National Academy of Sciences, 2012, 109, 8878-8883 

  2. N\i Leathlobhair, M.; Perri, A. R.; Irving-Pease, E. K.; Witt, K. E.; Linderholm, A.; Haile, J.; Lebrasseur, O.; Ameen, C.; Blick, J.; Boyko, A. R.; Brace, S.; Cortes, Y. N.; Crockford, S. J.; Devault, A.; Dimopoulos, E. A.; Eldridge, M.; Enk, J.; Gopalakrishnan, S.; Gori, K.; Grimes, V.; Guiry, E.; Hansen, A. J.; Hulme-Beaman, A.; Johnson, J.; Kitchen, A.; Kasparov, A. K.; Kwon, Y.-M.; Nikolskiy, P. A.; Lope, C. P.; Manin, A.; Martin, T.; Meyer, M.; Myers, K. N.; Omura, M.; Rouillard, J.-M.; Pavlova, E. Y.; Sciulli, P.; Sinding, M.-H. S.; Strakova, A.; Ivanova, V. V.; Widga, C.; Willerslev, E.; Pitulko, V. V.; Barnes, I.; Gilbert, M. T. P.; Dobney, K. M.; Malhi, R. S.; Murchison, E. P.; Larson, G. & Frantz, L. A. F. The evolutionary history of dogs in the Americas Science, American Association for the Advancement of Science, 2018, 361, 81-85