Det finns flera skäl till att inte äta valkött, bland annat av hänsyn till den personliga hälsan.

Skulle du äta en val? Kanske inte en hel val, men en bit av en? Det finns åtminstone fyra skäl till att vara tveksam:

1. Många valar är utrotningshotade Genom att äta valkött hjälper du till att driva efterfrågan, och bidrar därmed till jakten på valar. Ja, det finns arter som troligtvis tål en viss begränsad jakt, men ingen art är överväldigande talrik.

2. De är relativt intelligenta Vissa valar är ganska intelligenta (fast inte lika mycket som en del tror), och man kan argumentera för att det är oetiskt att äta ett intelligent djur.

3. De fyller viktiga roller i havens ekosystem, t.ex. som ekosystemingenjörer De är inte bara apex-predatorer (i många fall), men de har en stor och positiv påverkan på näringscirkulationen i havet. Enkelt uttryckt: många valar äter på stora djup och bajsar vid ytan. Detta ger ett stort tillskott av näringsämnen i det näringsfattiga ytvattnet. Av detta skäl kan man argumentera att de är ekosystemingenjörer, som liksom elefanter, havsuttrar och bävrar är ytterst viktiga för ekosystemet.

4. De är apex-predatorer En apex-predator sitter i toppen av en lång näringskedja, vilket innebär att miljögifter anrikas i deras kroppar, miljögifter som t.ex. kvicksilver1.

Så svaret på frågan är nog: helst inte, av flera skäl, både miljömässiga, etiska och av personliga hälsoskäl.


Källor

  1. Fielding, R. & Evanscd, D. W. Mercury in Caribbean dolphins (Stenella longirostris and Stenella frontalis) caught for human consumption off St. Vincent, West Indies Marine Pollution Bulletin, 2014, 89, 30 - 34 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X14007243