Ökande halter av koldioxid i atmosfären kan leda till att grödor som miljarder av människor är beroende av riskerar att tappa i näringsvärde

Ökande halter koldioxid i luften påverkar oss alla, i och med den förstärkta växthuseffekten och de klimatförändringar som följer med den. Vi vet sedan tidigare att detta kommer att påverka hur mycket mat vi kan odla på olika platser på jorden. Nu kommer också en rapport som indikerar att matens näringsvärde kan påverkas negativt av ökade halter koldioxid. Ris är idag den huvudsakliga födan för över 2 miljarder människor, och om riset tappar i näringvärde riskerar flera bristsjukdomar att öka. Många människor är beroende av enstaka källor till mat, och i det läget vore det allvarligt om den källan tappade i essentiella näringsämnen.

När koldioxidhalten ökar utan att halterna av mineraler i jorden ökar riskerar grödorna att minska i näringsinnehåll1, och stora populationer riskerar därmed att deras föda blir mindre näringsrik. För att bättre utvärdera riskerna med detta testade forskarna vad som hände när ris växte under koldioxidhalter som motsvarar de som kan bli verklighet inom ett sekel. Vad de fann var att protein, järn, zink och vitaminerna B1, B2, B5 och B9 minskade i flera av de olika rissorterna som testades2. Till exempel minskade proteinhalten med ca 10%. Givetvis varierade effekterna mellan olika rissorter (de testade 19 olika rissorter), men det fanns ett tydligt mönster av att med ökande koldioxidhalter minska halterna av viktiga näringsämnen2.

Tidigare studier har visat att denna tendens även gäller andra nyttoväxter, och att problemet därför kan bli ännu allvarligare1. En möjlighet till att minska risken finns dock: i och med att olika varianter av flera av grödorna påverkades i olika utsträckning finns möjligheten att ett förädlingsarbete kan ge upphov till varianter som bibehåller sitt näringsvärde bättre.


Källor

  1. Myers, S. S.; Zanobetti, A.; Kloog, I.; Huybers, P.; Leakey, A. D. B.; Bloom, A. J.; Carlisle, E.; Dietterich, L. H.; Fitzgerald, G.; Hasegawa, T.; Holbrook, N. M.; Nelson, R. L.; Ottman, M. J.; Raboy, V.; Sakai, H.; Sartor, K. A.; Schwartz, J.; Seneweera, S.; Tausz, M. & Usui, Y. Increasing CO2 threatens human nutrition Nature, Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Limited. All Rights Reserved., 2014, 510, 139- https://www.nature.com/articles/nature13179  2

  2. Zhu, C.; Kobayashi, K.; Loladze, I.; Zhu, J.; Jiang, Q.; Xu, X.; Liu, G.; Seneweera, S.; Ebi, K. L.; Drewnowski, A.; Fukagawa, N. K. & Ziska, L. H. Carbon dioxide (CO2) levels this century will alter the protein, micronutrients, and vitamin content of rice grains with potential health consequences for the poorest rice-dependent countries Science Advances, American Association for the Advancement of Science, 2018, 4 http://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaaq1012  2