Forskare har nu i ett internationellt forskningssamarbete lyckats ta reda på mer om ursprunget till den svampsjukdom som i förlängningen hotar utrota ett stort antal groddjur.

Groddjur – grodor och salamandrar – en en gammal grupp djur, som befolkat jorden i ca 370 miljoner år och so idag innefattar ca 7800 arter. Många arter är dock hotade av en svampinfektion, av svampen Batrachochytrium dendrobatidis, ofta förkortat “bd”. Svampen upptäcktes 1998, och har sedan dess spridit sig globalt, och är det enskilt största hotet mot många grodarters överlevnad1.

Spridning via internationell handel

Ursprunget till sjukdomen har man inte varit överens om, men nya data tyder på att den har sitt ursprung i Asien. Ett stort antal forskargrupper, utspridda i hela världen studerade gener från svampen, och de jämförde sedan de skillnader de hittat för att försöka återskapa svampens släktträd och därmed förhoppningsvis komma fram till hur den spridit sig och dess ursprung2. Vad de då lyckades visa var att det var på Korea-halvön som den genetiska variationen hos bd var som störst, och att de drar därför slutsatsen att det är troligt att sydöstra Asien är ursprunget till svampen. De lyckades även få en relativt bra bild av när svampen kan ha utvecklat sig: för mellan 50 och 120 år sedan. Bland de varianter av svampen som finns idag utmärker sig t.ex. bdGPL som ursprungligen spred sig i början av 1900-talet. Denna mycket smittsamma variant har visat sig infektera 700 av de ca 1300 som man har testat för denna (det lär vara fler: 1300 är bara en bråkdel av alla groddjur)2.

Man har sedan länge misstänkt att internationell handel med groddjur, som exotiska husdjur, som mat och för djurförsök, ligger bakom spridningen. Data som stöder detta är bland annat hur de olika släktlinjerna av svampen korsats, vilket skett på ett sätt som bara kan förklaras genom internationell transport av infekterade groddjur och/eller sporer av svampen. Man vet även att groddjur flera gånger smugit sig med i transporter av andra varor, till exempel följde nyligen en asiatisk padda med gruvutrustning när denna exporterades till Madagaskar: även den typen av transport har troligtvis bidragit till farsotens spridning2.

Invasiva arter

Denna spridning av en svamp illustrerar även den moderna handelns och turismens baksida: djur, växter och andra organismer sprider sig snabbt till områden som de endast med svårighet eller över lång tid hade kunnat nå på egen hand och blir på det viset till invasiva arter. I många fall har denna spridning givit upphov till arter som ställer till svåra problem, vare sig det är minkar i den svenska skärgården, zebramusslor, kudzu i USA eller jätteloka och lupiner längs svenska vägar. Vi vet att detta är ett stort problem idag, och det finns inte egentligen något hopp om att det skall minska under överskådlig tid. Och en del av dessa arter kan hota även människors hälsa.


Källor

  1. Lips, K. The hidden biodiversity of amphibian pathogens Science, American Association for the Advancement of Science, 2018, 360, 604-605 http://science.sciencemag.org/content/360/6389/604 

  2. O’Hanlon, S. J.; Rieux, A.; Farrer, R. A.; Rosa, G.; Waldman, B.; Bataille, A.; Kosch, T. A.; Murray, K. A.; Brankovics, B.; Fumagalli, M.; Martin, M. D.; Wales, N.; Alvarado-Rybak, M.; Bates, K. A.; Berger, L.; Böll, S.; Brookes, L.; Clare, F.; Courtois, E. A.; Cunningham, A. A.; Doherty-Bone, T. M.; Ghosh, P.; Gower, D. J.; Hintz, W. E.; Höglund, J.; Jenkinson, T. S.; Lin, C.-F.; Laurila, A.; Loyau, A.; Martel, A.; Meurling, S.; Miaud, C.; Minting, P.; Pasmans, F.; Schmeller, D. S.; Schmidt, B. R.; Shelton, J. M. G.; Skerratt, L. F.; Smith, F.; Soto-Azat, C.; Spagnoletti, M.; Tessa, G.; Toledo, L. F.; Valenzuela-Sánchez, A.; Verster, R.; Vörös, J.; Webb, R. J.; Wierzbicki, C.; Wombwell, E.; Zamudio, K. R.; Aanensen, D. M.; James, T. Y.; Gilbert, M. T. P.; Weldon, C.; Bosch, J.; Balloux, F.; Garner, T. W. J. & Fisher, M. C. Recent Asian origin of chytrid fungi causing global amphibian declines Science, 2018, 360, 621- http://science.sciencemag.org/content/360/6389/621.abstract  2 3