Ett nytt utbrott av ebola i Kongo har rapporterats, men myndigheterna har stor förhoppning att kunna hantera det på 3--4 månader.

För snart 4 år sedan rasade det förra stora utbrottet av ebola. Nu kommer rapporter om ett nytt utbrott, denna gång i Kongo. I motsats till förra gången finns det dock nu väl utarbetade rutiner för att hantera utbrottet, och man räknar med att kunna stoppa det på 3–4 månader. Det finns fortfarande problem, flera av länderna i regionen har med svenska mått mätt oerhört dåligt utbyggd sjukvård, och långsamma transporter till och från avlägsna områden. Dock finns det numera både stor erfarenhet och rutiner, varför alla har stor tilltro till att det endast kommer att bli ett begränsat utbrott.

Nytt denna gång är att det finns ett vaccin, även om det fortfarande anses vara experimentellt1. Som vanligt när det gäller vaccin mot sjukdomar med hög dödlighet är det en avvägning: ett nytt och till stor del otestat vaccin har risker, men om sjukdomen har hög dödlighet och smittsamhet kan det fortfarande vara en bra ide att ge det till riskgrupper. Eftersom ebola kan bäras av vilda djur är det endast som kan förhindra framtida utbrott en permanent vaccination och utbildning av den lokala befolkningen i hur man undviker smitta.

Ebola är numera en sexuellt överförbar sjukdom

En oroade utveckling vad gäller ebola är att man har visat att den kan överföras sexuellt2. Man har visat att patienter som överlevt en ebolainfektion kan bära viruset i sin sperma. Detta är ytterligare en orsak till att ett säkert, väl utprovat vaccin skulle vara till stor nytta.

Riskerna för Sverige minimala

Precis som vid utbrottet för 4 år sedan är riskerna för oss i Sverige i stort sett försumbara. Vi har en väl utbyggd sjukvård, vilket innebär att även om vi skulle få enstaka patienter i Sverige har vi förmågan att både behandla dem och stoppa spridningen.


Källor

  1. Henao-Restrepo, A. M.; Longini, I. M.; Egger, M.; Dean, N. E.; Edmunds, W. J.; Camacho, A.; Carroll, M. W.; Doumbia, M.; Draguez, B.; Duraffour, S. & others Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: interim results from the Guinea ring vaccination cluster-randomised trial The Lancet, Elsevier, 2015, 386, 857-866 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61117-5 

  2. Deen, G. F.; Broutet, N.; Xu, W.; Knust, B.; Sesay, F. R.; McDonald, S. L.; Ervin, E.; Marrinan, J. E.; Gaillard, P.; Habib, N.; Liu, H.; Liu, W.; Thorson, A. E.; Yamba, F.; Massaquoi, T. A.; James, F.; Ariyarajah, A.; Ross, C.; Bernstein, K.; Coursier, A.; Klena, J.; Carino, M.; Wurie, A. H.; Zhang, Y.; Dumbuya, M. S.; Abad, N.; Idriss, B.; Wi, T.; Bennett, S. D.; Davies, T.; Ebrahim, F. K.; Meites, E.; Naidoo, D.; Smith, S. J.; Ongpin, P.; Malik, T.; Banerjee, A.; Erickson, B. R.; Liu, Y.; Liu, Y.; Xu, K.; Brault, A.; Durski, K. N.; Winter, J.; Sealy, T.; Nichol, S. T.; Lamunu, M.; Bangura, J.; Landoulsi, S.; Jambai, A.; Morgan, O.; Wu, G.; Liang, M.; Su, Q.; Lan, Y.; Hao, Y.; Formenty, P.; Ströher, U. & Sahr, F. Ebola RNA Persistence in Semen of Ebola Virus Disease Survivors – Final Report New England Journal of Medicine, 2017, 377, 1428-1437 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1511410