Invasiva arter skapar problem i och med att de destabiliserar tidigare stabila ekosystem och bidrar till biodiversitetsförlusten

Du har säkert hört talas om invasiva arter, och hur de kan skada ett ekosystem. Kända exempel på invasiva arter är lupiner, spansk skogssnigel, signalkräfta, agapadda, jätteloka och mårdhund. Men vi har, av förklarliga skäl, haft svårt att studera de långsiktiga effekterna av invasiva arter.

Vad händer egentligen med ett ekosystem som störa av en ny, invasiv, art? Hur lång tid tar det för det att bli stabilt igen? Ett exempel på en art som kan vara invasiv är europeisk kanin. Den har släpps lös på över 800 olika öar över hela jorden, och har i många fall ställt till det ordentligt i tidigare stabila ekosystem. På Kerguelen släpptes kaniner ut år 1864, och även om man sett spår av deras påverkan på förekomsten av lokalt endemiska arter1 har man inte vetat mycket om hur miljön faktiskt ändrats över tid. En grupp forskarna har dock nyligen studerat detta, på ett tämligen finurligt sätt: de analyserade sedimentet i en sjö, både vad gäller själva sedimentet och vilket DNA det innehöll. På det sättet kunde de visa både på variationerna i kaninernas populationer och hur erosionen ökade när kaninerna blev vanliga. Bland annat kunde de visa att kaninernas population ökade snabbt, och att deras påverkan var större än den som 1900-talets klimatförändringar gav upphov till2. Genom att de kunde rekonstruera effekter på erosionen under 600 år kunde de visa att kaninernas ankomst var starkt kopplad till den drastiskt ökning av markerosionen2.

Detta är alltså ytterligare ett exempel på hur en invasiv art har en stark påverkan på ett ekosystem3, med långtgående effekter som sträcker sig över flera hundra års tid, och en förlust av biodiversitet4.


Källor

  1. Chapuis, J.-L.; Frenot, Y. & Lebouvier, M. Recovery of native plant communities after eradication of rabbits from the subantarctic Kerguelen Islands, and influence of climate change Biological Conservation, 2004, 117, 167 - 179 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320703002908 

  2. Ficetola, G. F.; Poulenard, Jé.; Sabatier, P.; Messager, E.; Gielly, L.; Leloup, A.; Etienne, D.; Bakke, J.; Malet, E.; Fanget, B.; Støren, E.; Reyss, J.-L.; Taberlet, P. & Arnaud, F. DNA from lake sediments reveals long-term ecosystem changes after a biological invasion Science Advances, American Association for the Advancement of Science, 2018, 4. http://advances.sciencemag.org/content/4/5/eaar4292?rss=1  2

  3. Salo, P.; Korpimäki, E.; Banks, P. B.; Nordström, M. & Dickman, C. R. Alien predators are more dangerous than native predators to prey populations Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2007, 274, 1237-1243 http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/274/1615/1237.short 

  4. Doherty, T. S.; Glen, A. S.; Nimmo, D. G.; Ritchie, E. G. & Dickman, C. R. Invasive predators and global biodiversity loss Proceedings of the National Academy of Sciences, National Acad Sciences, 2016, 201602480 https://doi.org/10.1073/pnas.1602480113