Turismen står för en ökande del av både den globala ekonomin och människans miljöpåverkan. För att skydda och bevara essentiella ekosystemtjänster måste alla aspekter av våra aktiviteter utvärderas mot en bakgrund av deras påverkan på dessa

Åker du på semester? Nu har en grupp forskare gjort en djupare analys av vilken påverkan semesterresor har på klimatet. Resultatet är kanske lite deprimerande om du planerat att ta ett flyg till någon solig strand: turism står för 8% av alla växthusgasutsläpp.

Den nya siffran, som är ca 4 gånger så stor som tidigare uppskattningar grundar sig på att det inte bara är själva resan som påverkar, utan även vad man gör på sin semester när man väl nått sitt resmål. Hotell, mat och andra aktiviteter bidrar också till de 4.5 gigaton CO2 som semesterresor orsakar1.

Turism är en mångmiljardindustri (4,7 biljoner dollar), som står för 7% av de globala exporterna, och det är en industri som därtill växter årligen med 3–5%, vilket är mer än resten av den globala handeln växer. Tidigare har man främst mätt miljöpåverkan av de resor som hör till turismen, men Lenzen et al påpekar att man till detta bör analysera påverkan som övriga delar av turismen bidrar med, till exempel mat, resor på destinationsorten, byggnader: hela livscyklen för de tjänster och varor som turister konsumerar.

Inte bara klimatet

Turismen påverkar även miljön på andra sätt.

Biodiversitetsförluster

För många turister är den rika naturmiljön en av de faktorer som lockar till resorna, men om den lokala miljön påverkas negativt, t.ex. genom att områden överutnyttjas och slits kan även naturturism påverka biodiversiteten negativt2. Samtidigt får man inte glömma att ekoturism kan leda till att naturvärden skyddas om den lokala ekonomin påverkas i rätt riktning.

Ett ytterligare problem med turism är att den riskerar att sprida invasiva arter, både i turistens resmål och hemland3, vilket också har en negativ effekt på biodiversiteten

Påverkan på ozonlagret

Olika aspekter av turism, som byggande, kyl- och luftkonditioneringsanläggningar, osv kan bidra till utsläppen av ozonnedbrytande ämnen som freoner

Sammanfattning

Turismen står för en ökande del av både den globala ekonomin och människans miljöpåverkan. För att skydda och bevara essentiella ekosystemtjänster måste alla aspekter av våra aktiviteter utvärderas mot en bakgrund av deras påverkan på dessa4. Det är fullt möjligt att vi måste omvärdera hur vi reser för att minska påverkan på klimat och miljö.


Källor

  1. Lenzen, M.; Sun, Y.-Y.; Faturay, F.; Ting, Y.-P.; Geschke, A. & Malik, A. The carbon footprint of global tourism Nature Climate Change, 2018, - https://doi.org/10.1038/s41558-018-0141-x 

  2. Cardinale, B. J.; Duffy, J. E.; Gonzalez, A.; Hooper, D. U.; Perrings, C.; Venail, P.; Narwani, A.; Mace, G. M.; Tilman, D.; Wardle, D. A.; Kinzig, A. P.; Daily, G. C.; Loreau, M.; Grace, J. B.; Larigauderie, A.; Srivastava, D. S. & Naeem, S. Biodiversity loss and its impact on humanity Nature, Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Limited. All Rights Reserved., 2012, 486, 59- http://dx.doi.org/10.1038/nature11148 

  3. Doherty, T. S.; Glen, A. S.; Nimmo, D. G.; Ritchie, E. G. & Dickman, C. R. Invasive predators and global biodiversity loss Proceedings of the National Academy of Sciences, National Acad Sciences, 2016, 201602480 https://doi.org/10.1073/pnas.1602480113 

  4. Chan, K. M. A.; Shaw, M. R.; Cameron, D. R.; Underwood, E. C. & Daily, G. C. Conservation Planning for Ecosystem Services PLos Biology, 2006, 4, e379 https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0040379