Du har säkert hört uttrycket "pest eller kolera", men egentligen är det en enkel fråga, då den ena sjukdomen har låg dödlighet och är enkel att behandla, medan den andra är har hög dödlighet och kräver antibiotika för att behandlas.

Du har säkert hört uttrycket “pest eller kolera” som ett sätt att säga att man tvingas till ett svårt val mellan två onda ting. Men vad är fakta?

Pest

Pest orsakas av bakterien Yersinia pestis, och inkubationsperioden är 1–7 dygn, normalt sprids den från små däggdjur och deras loppor. Sjukdomen finns i två former: böldpest och lungpest, där den förra är den vanligast och kännetecknas av smärtsamt svullna lymfknutor. Obehandlad har den en hög dödlighet, 30–60% för böldpest och 100% för lungpest.

Som tur är är pest relativt ovanlig, med endast 3248 fall rapporterade mellan 2010-2015, vilket orsakade 584 dödsfall. Från historieböcker känner du till den som digerdöden, som orsakade över 50 miljoner dödsfall bara i Europa under 1300-talet, även om man numera är mer och mer klar på att det var lopper och löss som vandrade direkt mellan människor som spred böldpesten den gången1. Den finns hos djur globalt på samtliga landmassor utom i Oceanien, men drabbar människa främst i vissa länder (se figur 1).

Utbredningen av pest
Figur 1 Utbredningen av pest 2016. Källa

Behandlingen utgörs av antibiotika, och sjukdomen förebyggs främst genom att utbilda de som bor i områden där sjukdommen förekommer hos djur hur de undviker att bli smittade.

Kolera

Enligt WHO förekommer det mellan 1,3 och 4 miljoner kolera fall årligen på jorden, som resulterar i mellan 21 och 143 tusen dödsfall2. Den stora osäkerheten kommer sig av att de flesta fall aldrig rapporteras, av både politiska och ekonomiska orsaker.

Sjukdommen orsakas av bakterien Vibrio cholerae, och kännetecknas av stora mängder av vattnig diarré som normalt räcker mellan 12 timmar och 5 dygn: de som avlider gör det normalt genom uttorkning och elektrolytrubbning. Behandlingen är enkel:

  • Ge mer vätskeersättning än den vätska som patienten förlorar genom diarré3
  • Antibiotika för att bekämpa bakterien.

En klassisk metod för att hantera avföringen är att bygga en enkel “kolera-brits”, helt enkelt en tältsäng med ett hål i mitten där den flytande avföringen kan rinna ut och samlas upp

Kolera-säng
Figur 2 Improviserad kolerabädd. Bildkälla Werner et al 1993, s 1674.

För många patienter – 60–80% – är de enda symptomen en mild diarré, men för de flesta blir det initialt en brun diarré som sedan övergår till en grå vätska som kallas “ris-vatten”5 efter sin likhet med vatten som man kokt ris i. Om man inte har tillgång till en “riktig” vätskeersättning kan man enkelt blanda till sin egen: 1 l kokt vatten, 1 sk salt, 8 tsk socker6. För barn bör man dock använda mindre mängder av både salt och socker7 eftersom alltför högt salt- och sockerinnehåll kan leda till uttorkning i sig. För en i övrigt frisk vuxen som kan få vätskeersättning är risken att avlida mycket liten (ca 1%).

Slutsats

Båda är allvarliga sjukdomar, som båda orsakat stora mängder dödsfall., både historiskt och i dag, men paradoxalt nog är den av dem som orsakar flest dödsfall idag (kolera) också den som är lättast att behandla, och som har en låg dödlighet om patienten kan få en relativt enkel vård (vätskeersättning med rent vatten). Slutsatsen är alltså att idag, i en miljö där tillgång på rent vatten och goda möjligheter att ge patienten vätskeersättning, är kolera en relativt riskfri och enkelt behandlingsbar sjukdom men låg dödlighet, medan pest, särskilt i dess pneumoniska form (lungpest) är en sjukdom med hög dödlighet. Ditt svar på frågan “pest eller kolera” bör alltså vara “tveklöst kolera”.

[Inlägget uppdaterades 2018-05-05 för att klargöra nyare forskning om spridningsvägarna för digerdöden1.]


Källor

  1. Dean, K. R.; Krauer, F.; Walløe, L.; Lingjærde, O. C.; Bramanti, B.; Stenseth, N. C. & Schmid, B. V. Human ectoparasites and the spread of plague in Europe during the Second Pandemic Proceedings of the National Academy of Sciences, National Academy of Sciences, 2018 http://www.pnas.org/content/early/2018/01/09/1715640115.short  2

  2. Ali, M.; Nelson, A. R.; Lopez, A. L. & Sack, D. A. Updated Global Burden of Cholera in Endemic Countries PLOS Neglected Tropical Diseases, Public Library of Science, 2015, 9, 1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0003832 

  3. Iserson, K. V. Improvised Medicine: Providing Care in Extreme Environments McGraw-Hill, 2012 

  4. Werner, D.; Thurman, C.; Maxwell, J. & Pearson, A. Where There is No Doctor: A village health care handbook for Africa Macmillan, 1993 

  5. Adachi, J. A.; Backer, H. D. & DuPont, H. L. Auerbach, P. S. (Ed.) Infectious Diarrhea from Wilderness and Foreign Travel Wilderness Medicine, Elsevier, 2011, 1360- 

  6. Auerbach, P. S. Wilderness Medicine: Expert Consult Premium Edition, 6th Edition Elsevier - Health Sciences Division, 2011 

  7. Gothefors, L. & Wiström, J. Vätskeersättning i ny tappning Läkartidningen, 2004, 100, 1432 http://ww2.lakartidningen.se/ltarkiv/2004/temp/pda28433.pdf