I valborgshelgen var det dags för årets upplaga av [vårkollen](http://www.varkollen.se/) Årets vår kom igång sent, men den är fortfarande tidigare än för hundra år sedan visar [resultaten](https://www.forskning.se/2018/05/02/varen-tidig-trots-sen-start/) från [årets undersökning](http://www.naturenskalender.se/filesharing/varkollen2018.pdf). Orѕaken till att man kan avgöra detta är att man gjorde liknande inventeringar under en period kring förra sekelskiftet, och i och med årets inventering kan man jämföra resultaten. Om du vill bidra är det inte för sent, gå till [http://www.naturenskalender.se/](http://www.naturenskalender.se/) och rapportera in vad du ser hända med vår och höst.