I ett försök har forskare visat att det är möjligt för planeter att fånga upp vatten när vattenhaltiga meteoriter kolliderar med dem. Detta styrker en av hypoteserna för hur jorden (och andra planeter) fått sitt vatten, och därmed möjligheten att utveckla liv.

Det finns en hel del vatten på jorden, närmare bestämt drygt 10 miljoner km3, varav 96,5% finns i haven. Nu är det här kanske inte så där jättemycket jämfört med jordens storlek (1,083×1012 km3), men det är ändå ganska mycket (Jupiter-månen Europa har dock mer vatten, ungefär 3×109 km3). Men hur fick jorden sitt vatten? Vi vet ju att tillgången på vatten är absolut nödvändig för livet på jorden, både dess uppkomst och utveckling.

Ett antagande man gjort är att det åtminstone delvis kom till jorden – och andra planeter – genom kollisioner med asteroider och kometer som bestod helt eller delvis av is eller vattenhaltiga mineral. Men exakt vad händer i en sådan kollision? Vi vet att det tidiga solsystemet var mycket stökigare än det nuvarande, med mycket mer asteroider och därmed mycket mer kollisioner, och det indikerar att det torde ha varit mycket vanligare med den typen av krockar på den tiden. En forskargrupp bestämde sig för att testa vad som händer när en vattenhaltig meteorit kolliderar med en planet1. Nu är det ett experiment som är svårt att genomföra i fullskala, men de testade med en bit av mineralet antigorit kolliderade med en bit torkad pimpsten. Tanken är att dessa någotsånär väl motsvarar både en vattenhaltig meteorit och en tidig planet. Man lät dessa kollidera med hastigheten 5 km/s, ganska typiskt för vad man tror om tidiga kollisioner. Då visade det sig att ca 30% av vattnet i “asteroiden” fångades upp av “planeten”. Detta visar att det är mycket möjligt för en planet att få rejäla tillskott av vatten från den typen av kollisioner.

Vad som återstår nu är att studera faktiska nedslagsplatser och se om de det man observerar där motsvarar det som försöket visade: bara för att det är möjligt betyder det inte att det faktiskt gått till på det viset.


Källor

  1. Daly, R. T. & Schultz, P. H. The delivery of water by impacts from planetary accretion to present Science Advances, American Association for the Advancement of Science, 2018, 4 http://advances.sciencemag.org/content/4/4/eaar2632