Ett generellt förbud mot mikroplaster i kosmetika hjälper till mea minskningen av mikroplaster i miljön.

Ett glädjande besked i arbetet för att begränsa mängden mikroplaster i miljön är att Kemikalieinspektionen har infört ett generellt förbud mot användningen av små plastpartiklar (mindre än 5 mm) i kosmetiska produkter. De skriver att de kan ge dispens, och det omfattar inte naturliga polymerer (som t,ex. cellulosa).

Nu måste vi bara hitta ett bra sätt att bli av med alla den mikroplast som redan finns i naturen.