Även låga halter an antibiotika, som t.ex. kan uppstå i samband med fiskodlingar eller när patienters urin passerar reningsverket kan bidra till uppkomsten av antibiotikaresistens på ett oroande sätt.

När du äter antibiotika kommer mycket av den antibiotika som du äter att lämna kroppen via urinen i oförändrad form. Den kommer sedan i stor utsträckning att passera reningsverket opåverkad, och därmed komma ut i miljön. Därtill används antibiotika i en del länder rutinmässigt inom uppfödningen av boskap och i fiskodlingar, och även där kommer den ut i miljön. Allt detta bidrar till uppkomsten och ökningen av antibiotikaresistens1.

Nu har en grupp forskare visat att även de låga doserna som på detta sätt uppkommer i miljön bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens2. extra oroande var att det verkar som om mekanismen för uppkomsten är annorlunda från de fall där dosen är stor. Bakterierna samlade på sig ett stort antal mutationer som var för sig gav en liten motståndskraft, men som tillsammans ökade motståndskraften signifikant. Problemet med detta är att det gör det svårare att hitta framtida antibiotika som överkommer denna motståndskraft om bakterierna skyddar sig på fler olika sätt samtidigt.

Deћsa resultat är även intressanta för att de visar på att även svaga selektionstryck kan skapa starka evolutionära3 effekter, i detta fall en stark resistens mot antibiotika2.


Källor

  1. Richardson, L. A. Understanding and overcoming antibiotic resistance PLOS Biology, Public Library of Science, 2017, 15, 1-5. http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.2003775 

  2. Wistrand-Yuen, E.; Knopp, M.; Hjort, K.; Koskiniemi, S.; Berg, O. G. & Andersson, D. I. Evolution of high-level resistance during low-level antibiotic exposure Nature Communications, 2018, 9, 1599. https://www.nature.com/articles/s41467-018-04059-1  2

  3. Antonovics, J.; Abbate, J. L.; Baker, C. H.; Daley, D.; Hood, M. E.; Jenkins, C. E.; Johnson, L. J.; Murray, J. J.; Panjeti, V.; Rudolf, V. H. W.; Sloan, D. & Vondrasek, J. Evolution by Any Other Name: Antibiotic Resistance and Avoidance of the E-Word PLoS Biology, 2007, 5, e30 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.0050030