En del sälar har kvar klorna, medan andra har förlorat dem. Orsaken kan vara att de kan äta på samma sätt som sina landlevande förfäder.

Sälar är, som du säkert känner till, djur som till stor del lever i vatten, och som förgrenade sig från sina förfäder för ca 50 miljoner år sedan (forskarna är inte helt klara på om de är mer släkt med björnar eller vesslor). Vad du kanske inte kände till var ett en del av dem har kvar sina landlevande förfäders klor, medan andra har förlorat dem1. Sälarnas systematiska namn – Pinnipeda – kommer från latinets ord för fena (pinna) och fot (pedis) ger just deras karakteristiska drag, hur deras fram- och bakben har utvecklats till fenor. Men inte alla sälars fenor är lika: de öronlösa sälarna har relativt flexibla framfenor med klorna kvar, medan deras släktingar har styvare fenor utan klor. Vad ligger bakom denna skillnad?

Framben hos olika sälar
Framben hos olika sälar: phocine: öronlösa sälar, otariid: öronsälar. Bildkälla: Hocking 20182

En styvare framfena är effektivare när sälen skall simma, men är inte lika användbar för att hålla fast ett byte. De öronlösa sälarna har behållit sina klor, och detta gör en skillnad i deras födostrategier. Med hjälp av klorna kan de gripa tag i större fiskar, och sedan äta dem upp vid ytan. Sälar utan klor är däremot till stor del begränsade till att äta mindre fiskar som de kan svälja hela, direkt under ytan2. Denna skillnad är extra intressant när man vet att de första sälarna också hade kvar de styvare framfenorna: troligtvis hade de ett liknande sätt att äta som dagens öronlösa, kloförsedda sälar. De äter helt enkelt mer som landlevande djur än som ett djur anpassat till ett liv i vatten.

Byteshantering hos wila öronlösa sälar
Exempel på hur vilda öronlösa sälar hanterar sina byten. Bildkälla: Hocking 20182


Källor

  1. Hammers, L These seals haven’t lost their land ancestors’ hunting ways https://www.sciencenews.org/article/seals-have-claws-land-ancestors-hunting 

  2. Hocking, D. P.; Marx, F. G.; Sattler, R.; Harris, R. N.; Pollock, T. I.; Sorrell, K. J.; Fitzgerald, E. M. G.; McCurry, M. R. & Evans, A. R. Clawed forelimbs allow northern seals to eat like their ancient ancestors Open Science, The Royal Society, 2018, 5. doi:10.1098/rsos.172393  2 3