En mossa har visat sig vara extremt bra på att bind arsenik

Forskare vid Stockholms universitet har hittat en vattenlevande mossa som visat sig vara extremt bra på att binda arsenik12. Mossan, med det systematiska namnet Warnstofia fluitans (vattenkrokmossa på svenska), växter i norra Sverige och är extremt bra på att binda det giftiga grundämnet arsenik. Många mossor är bra på att lösa ut mineraler ur stenar, och att ta upp dem, och det är därför inte förvånande att en av dem kan göra det även med arsenik.

I princip all användning av arsenik är förbjuden i Sverige, men då det länge använts som impregneringsmedel i trä, och även läcker ut från en del nedlagda gruvor, finns det en hel del arsenik i miljön, och det finns även i t.ex. spannmål och rotsaker, men även i importerat ris34. En tanke är att man genom att använda mossan kan binda arsenik i förorenade vattendrag, och därmed minska mängden arsenik i miljön.

En fråga som fortfarande är olöst är hur den bundna arseniken skall tar bort ut miljön; bara för att den är bunden i mossan är den inte bort ur miljön.


Källor

  1. Sandhi, A.; Landberg, T. & Greger, M. Phytofiltration of arsenic by aquatic moss (Warnstorfia fluitans) Environmental Pollution, 2018, 237, 1098 - 1105 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026974911731206X 

  2. Mossa som kan rena dricksvatten från arsenik upptäckt https://www.su.se/deep/om-oss/deep-insights/mossa-som-kan-rena-dricksvatten-fr%C3%A5n-arsenik-uppt%C3%A4ckt-1.381924 

  3. Livsmedelsverket. Arsenik https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/metaller1/arsenik 

  4. Moss capable of removing arsenic from drinking water discovered https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/su-mco041618.php