Läkemedel, inklusive antibiotika och hormoner, släpps ut i ökand mängder i världens vattendrag.

Du har säkert hört talas om problemet med ökande resistens mot antibiotika. En del i problemet är att läkemedel hamnar i miljön, och därmed leder till att olika mikroorganismer exponeras och på så sätt får möjlighet att utveckla motståndskraft

När forskare undersökte hur mycket läkemedel som fanns i vattendrag runt om i världen fann de ett stort antal läkemedel – allt från antibiotika till hormoner, smärtstillande, psykofarmaka och antihistaminer – fanns i halter som kunde skada djur. Ett exempel är hur hormonstörande ämnen påverkar fiskars och groddjurs fortplantning.

Forskarna använde det antiinflamatoriska läkemedlet diklofenak (som t.ex. finns i Voltaren) som en markör för mängderna läkemedelsrester i vattnet. Globalt används 2400 ton diklofenak årligen, och användningen har orsakat problem för flera arter i olika världsdelar. Av allt detta renas bara 7% bort i reningsverken, medan 20% tas upp i ekosystemen och resten hamnar i haven.

Eftersom 70-80% av all antibiotika som konsumeras av husdjur och människor hamnar i miljön måste vi inte bara förbättra vår rening av avloppsvattnet, utan även kraftigt reducera vår användning av antibiotika.