Fossila fingerben visar att moderna människor lämnade Afrika tidigare än man trott.

Fram tills relativt nyligen har den etablerade sanningen varit att moderna människor (Homo sapiens) lämnade Afrika först för ca 60000 år sedan. Men på senare år har ett antal olika grupper visat att vi tycks ha utvandrat redan tidigare än så. Det senaste beviset} för detta är några fossiliserade fingerben från arabiska halvön. Dessa har daterats till ca 90000 år sedan, och visar på två saker: inte bara att människor lämnat Afrika vid den tidpunkten, utan även att vi inte bara rörde oss längs kusterna, utan långt in i landet1. Det är ännu okänt om de människor som lämnade Afrika via land- eller sjövägen, men det är mycket möjligt att det skedde längs flera olika vägar2.


  1. Groucutt et al. Homo sapiens in Arabia by 85,000 years ago Nature Ecology & Evolution, 2018. https://www.nature.com/articles/s41559-018-0518-2 

  2. Henry, D. O. Joining the dots Nature Ecology & Evolution, 2018,. https://www.nature.com/articles/s41559-018-0539-x