Varför är valar så stora? Den intressanta frågan är kanske snarare varför de inte finns några små valar.

Du känner säkert till att blåvalen är det största djur som lever på jorden, och som någonson levt här. Och du har också säkert hört frågan varför är valar så stora?. En forskarupp ställde istället frågan varför är valar inte små?, och hittade ett intressant svar1.

Vad är den största skillanden mellan att leva i havet och att leva på land? Svaret är nog att havet är kallt. Och om man är ett däggdjur måste man hålla sin kroppstemperatur tämligen konstant: för en människa är bara några få grader upp eller ned livshotande. I grunden finns det bara två lösningar på det problemet: antingen har man ett tjockt lager isolering (späck eller päls), eller så blir man större. Storleken ger en fördel i och med att värme produceras mer eller mindre som en funktion av massa, medan den bara förloras genom ytan: desto större djur, desto mindre blir kvoten yta/volym.

Storlek på de största
valarna
Källa: Smithsonian Institution

Detta sätter en kraftig begränsning för hur liten en val kan bli: om en val var lika liten som en mus skulle den mycket raskt få hypotermi och avlida. Den optimala storleken för ett marint däggdjur är ca 500 kg. Den övre storleken kommer sig av att ett större djur måste hitta mer mat.

Livet i havet gav alltså inte så mycket djuren möjligheten att bli stora, som att de var tvugna att bli stora för att överleva.


Källor

  1. William Gearty, Craig R. McClain, Jonathan L. Payne Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2018, 201712629; DOI: 10.1073/pnas.1712629115. http://www.pnas.org/content/early/2018/03/20/1712629115