Periodvis talas det inom skolan om lärstilar, att varje elev har en för eleven optimalt väg till kunskap. Dock finns det inga bevis på att lärstilar faktiskt finns. Elever kan ha en preferens för att studera på ett visst sätt, men inlärningen är lika effektiv oberoende av presentationsform.

Ganska ofta träffar man på lärare och elever som har hört talas om lärstilar. men vad vet vi egentligen om dessa?

Vad är lärstilar?

Lärstilar baserar sig på tanken att en elev har en lärstil, ett för eleven optimalt sätt att ta till sig kunskap, och att denna elev då även lär sig bättre om den får lära sig på det sättet1. Till exempel kan en elev med ett mer eller mindre enkelt test avgöra om denna är en “visuell” eller “verbal” inlärare, och undervisningen ges på elevens optimala sätt.

Vad säger forskningen?

När forskare har försökt testa om lärstilar finns är evidensen tämligen entydig: lärstilar är en myt123. De flesta publicerade undersökningarna är undermålig genomförda: de som har väldesignade kontroller har inte lyckats visa på att lärstilarna finns. Däremot har man visat att det subjektiva intrycket av hur väl man lärt sig påverkas av lärstilar4. Elever kan mycket väl föredra en viss metodik, och de kan till och med uppge att de lärt sig mer med den metoden de föredrar, men när man testat den faktiska inlärningen kan man se att det inte gör någon skillnad12.

Verkligheten i klassrummet

Det finns ett annat problem med lärstilstanken. Låt oss anta att vi har en klass på 25 elever, och att dessa fördelar sig på fyra olika lärstilar. Då skulle vi, om lärstilar var så pass effektiva som det ibland påstås, rimligen även ge alla undervisning på fyra olika sätt, parallellt. För att detta skall vara rimligt i jämförelse med andra möjliga insatser i klassrummet krävs det en mycket stor effekt, något som forskningen inte stöder2.

Blandade presentationsformer ger dock en fördel

Det finns en aspekt av lärstils-tänket som kan ge en positiv effekt: om man ger eleverna både bilder och text (alltså försöker undervisa på ett “lärstils-blandat” sätt) drar man fördel av dubbelkodning, som är en väl dokumenterat effektiv teknik (men som förtjänar sitt eget inlägg).

Källor

  1. Pashler, H.; McDaniel, M.; Rohrer, D. & Bjork, R. Learning Styles: Concepts and Evidence Psychological Science in the Public Interest, 2008, 9, 105-119 https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x  2 3

  2. Rohrer, D. & Pashler, H. Learning styles: where’s the evidence? Medical Education, 2012, 46, 634-635. https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2012.04273.x   2 3

  3. Weinstein, Y.; Madan, C. R. & Sumeracki, M. A. Teaching the science of learning Cognitive Research: Principles and Implications, 2018, 3, 2. https://doi.org/10.1186/s41235-017-0087-y 

  4. Knoll, A. R., Otani, H., Skeel, R. L., & Van Horn, K. R. (2017). Learning style, judgments of learning, and learning of verbal and visual information. British Journal of Psychology, 108, 544-563