Alltfler arter är hotade, och detta riskerar att förr eller senare leda till en ekologisk katastrof.

En rapport från miljöorganisationen National Wildlife Feederation indikerar att så mycket som en tredjedel av alla arter i USA kan vara hotade. Jag har skrivit då och då om den alltmer ökande biodiversitetsförlusten, och det blir mer och mer klart att det är vi människor som ligger bakom det sjätte stora massutdöendet på jorden.