Mikroplaster, måna olika källor, och ett problem av delvis okänd magnitud.

Kemikalieinspektionen har kommit med en ny rapport om mikroplaster i bland annat kosmetika. Det finns ett kommande förbud mot mikroplaster i många produkter, men frågan är mycket mikroplast som inte kommer att omfattas av det nya förbudet. De uppskattar att “mellan 0,2 till 4,4 ton mikroplast per år släpps ut i vattenmiljön från kosmetiska produkter som säljs i Sverige”. Den siffran illustrerar väl den stora osäkerhet som fortfarande finns vad gäller den exakta magnituden av problemet.

Ett annat problem är att mikroplast från många olika källor hamnar i många olika miljöer, t.ex. via avloppsslam på åkrar och därmed i landbaserade ekosystem och näringskedjor∴ vi vet redan att de är väl spridda i havet