Några vanliga frågor om klimatfrågan, och svar på dem

I samband med en rättegång i USA – San Francisco i Californien har stämt oljebolag för att klimatförändringarna skapar extra kostnader för dem – har domaren bett båda parter att skriva en kort “tutorial” i form av svar på några frågor om klimatforskning.

Även tidningen The Guardian har svarat på dem. Resultatet är en kort, bra och så vitt jag kan avgöra objektiv sammanfattning av vad vi faktiskt vet.