Blanda olika typer av problem, eller olika delområden, när du studerar. Det ger bättre resultat än att arbeta med dem i olika block.

En studieteknik som det finns en del evidens för i forskningen är att blanda upp likartat material snarare än att bara arbeta med en typ av frågeställning åt gången.

Man har visat att elever som blandar olika typer av matteproblem klarar prov en vecka senare bättre jämfört med studenter som fick öva samma problem, men en typ i taget. Det behöver inte vara stort i början, utan kan vara så enkelt som att då och då blanda in uppgifter från olika delavsnitt.

Blanda, men inte för mycket

Av detta kan man tänka sig att man i samma studiesession bör blanda in flera olika ämnen, men det finns idag ingen forskning som stöder detta. Troligare är att det som fungerar bäst i samband med inlärning är att blanda olika typer av någotsånär likartade problem. I kemi skulle detta kunna vara att, om man skall arbeta med pH blanda beräkningar av pH baserat på koncentration, koncentration baserat på pH och neutralisationsfrågor, likväl som mer konceptuella frågor (t.ex. “vad är en svag syra?” eller “vad sker i en protolys?”).

En fördel med att blanda olika typer av uppgifter är att eleven inte bara lär sig att lösa problem, utan även att känna igen vilken typ av problem det rör sig om och vilken strategi som lämpar sig, något som är svårt att lära sig när alla uppgifter kommer i ett homogent block.

Flashcard-appar hjälper till

En metod för den enskilda eleven är att arbeta med en flashcard-app (Anki, Quizlet, etc). Dessa använder olika algoritmer för att både sprida ut över tid och att blanda upp materialet, och rätt använda är de en värdefull del i en effektiv studiestrategi.

Sammanfattning och konkreta tips

  • Om du arbetar med ett problemlösande ämne (t.ex. matematik) blanda så att du inte räknar bara en typ av uppgifter på en gång
  • För konceptuella ämnesområden blanda läsning med frågor, gärna olika typer av frågor
  • Uppblandning ger en större färdighet i att avgöra vilken lösningsstrategi som passar bäst för ett visst problem
  • Blanda inom ett ämnesområde när du lär dig, inte flera olika ämnen
  • Använd en flashcard-app för att kombinera uppblandning med utspridning över tid