Forskningen ger en väl underbyggd insikt i hur en människa lär sig, men ofta har de insikterna svårt att nå ut i skolorna.

Hur lär sig en människa? Vilka studietekniker fungerar och vilka fungerar inte? I skolan har de flesta av oss stött på en massa metoder, men forskning har givit oss en hel del insikter i hur vi faktiskt lär oss nya saker och bevarar gammal kunskap. Dock verkar det vara svårt att få in dessa tekniker i klassrummet. I en översiktsartikel har några forskare summerat de tekniker som man har visat fungerar, och hur de kan användas i skolan.

Sex tekniker

  1. Fördela över tid. Genom att sprida ut dina studier över tid får du en bättre, mer långsiktig inlärning
  2. Växla Blanda olika ämnen och delar av ämnen, det ger faktiskt en bättre inlärning.
  3. Öva återkallning. Genom att öva på att återkalla redan inlärt material kommer du även ihåg det bättre.
  4. Utveckla. Fråga om och förklara materialet.
  5. Skapa exempel. Även om materialet är abstrakt kan du illustrera dem med ett handfast, verklighetsnära exempel.
  6. Dubbelkodning Genom att kombinera ord och bild minns du bättre. Vår hjärna är utvecklad för att minnas bilder bättre än text, ge den bilder, med förklarande text

Genom att använda dessa tekniker kan man avsevärt förbättra resultatet av sina studier. Under de närmaste veckorna kommer jag att mer djupgående förklara var och en av dessa tekniker, och ge exempel på hur man kan använda den i sina studier.