En svenska studie visar på att diabetes kan vara fem olika sjukdomar snarare än två

Den allmänna synen på diabetes har varit att det finns två typer: typ 1, som debuterar i barndommen, och typ 2 som dyker upp först senare i livet. Och diabetes är en av växande sjukdom (1980 var det 4,7% av befolkningen som led av diabetes; 2014 var det 8,5%), där i vissa delar av västvärlden en anmärkningsvärt stor del av populationen har diagnosen “diabetes typ 2”. Den traditionella synen har varit att detta är en livsstilssjukdom, även om man inte varit helt överens om exakt vad som orsakar den.

Nu har en grupp forskare visat att det istället verkar finnas fem typer av diabetes. Forskarna studerade närmare 6000 diabetespatienter, och deras resultat visar på att den traditionella uppdelningen kan vara alltför simplistisk. Detta gör det möjligt att inte bara bättre förstå hur “vuxen-diabetes” uppstår, utan även att ge en mer individanpassad behandling.

Enligt forskarna är det som idag klassas som typ 1 och en form av autoimmun diabetes som normalt uppstår senare i livet egentligen en form, medan det som klassats som typ 2 däremot enligt denna studie egentligen är fyra olika sjukdomar, som potentiellt har olika prognos och kan kräva olika behandlingar.