En myra har visar sig vårda sina skadade, och deras vård gör stor nytta för deras överlevnad-.

En grupp forskare har upptäckt att det finns en myra som vårdar sina skadade “kamrater”. Myran (Megaponera analis) inte bara bär hem stackmedlemmar som blivit skadade under jakten, utan även vårdar dem. Väl hemma i stacken vårdas de skadade intensivt genom att andra myror slickar på såren: utan denna behandling dog 80% av myrorna, medan när de får den vården dör endast 10%. Det är alltså en behandling som gör stor nytta.

Osjälviskt beteende?

Det intressanta med detta är att det är ett beteende som iaf vid första anblick är osjälviskt, ett så kallat altruistiskt beteende. Dessa är mycket ovanliga, och de flesta exempel som man ser visar sig faktiskt ge den “osjälviska” individen en fördel (och är därmed inte osjälviskt).

I just det här fallet kan myrornas beteende bero på hur de lever. De lever på att jaga termiter, och en termit-soldat kan definitivt skada en myra, och Megaponera analis har små samhällen, där varje individ kan gör e stor skillnad. Det är alltså möjligt att hela samhället drar en fördel av att rädda skadade individer. Detta stöds också av att endast lätt skadade myror bärs hem till stacken för att få vård. En myra som förlorat två ben fick nästan alltid hjälp, medan i princip inga myror som förlorat fler ben fick hjälp.

Mer studier kan förhoppningsvis utvisa hur det verkligen fungerar.