Hur du bereder en lösning med en känd koncentration

När du skall bereda en lösning med en viss koncentration måste du arbeta i två steg: beräkningar och det praktiska. På båda punkterna finns det några saker att hålla i minnet.

Beräkningar för att bereda en lösning

Om du skall bereda en lösning med en viss koncentration måste du först räkna ut hur mycket av ämnet du skall ha. Oftast vet du att du behöver en viss koncentration i mol/dm3, och det första steget är då att räkna ut massan av den mängd av ämnet du vill ha. Låt oss ta ett exempel: du skall bereda 500 cm2 av en NaOH lösning med koncentrationen 1,50 mol/dm3. Din beräkning följer då formeln m=cVM, och du får då

m=(1,50 mol/dm3)(0,500 dm3)(39,997 g/mol)= 29,998 g=30,0 g

Du skall alltså väga upp 30,0 g NaOH.

Beredningen av lösningen

Börja med att väga upp den angivna mängden av ämnet. Om du väger i en bägare slipper du föra över ditt ämne till en större behållare, men förlorar i gengäld precision i vägningen. Väg därför upp den t.ex. i en vågbåt eller på en bit folie. För sedan över det till en lagom stor bägare (i detta fallet t.ex. 600 ml) och skölj noggrant behållaren du vägde i ned i bägaren. Tillsätt sedan ca 50–75% av den slutliga volymen avjoniserat vatten och lös upp ämnet.

Häll lösningen i en mätkolv (se bild A nedan), häll lite avjoniserat vatten i bägaren och häll sedan ned det i mätkolven, upprepa gärna denna sköljning 2-3 gånger, och fyll slutligen med avjoniserat vatten tills volymen befinner sig en bit under volymmarkeringen (använd t.ex. en sprutflaska, se bild B). Sätt i en glaspropp och vänd några gånger. Fyll sedan försiktigt upp tills menisken (botten av den böjda ytan vattnet får i en glasbehållare) ligger precis jämnt med markeringen (bild C nedan). Var noggrann med att du tittar parallellt med linjen! Blanda en sista gång. Klart!

Beredning av lösning