För att kunna återkalla information är den bästa metoden att öva återkallning.

Hur skall du studera för att minnas bättre? Det som de flesta studenter gör är att läsa texten flera gånger. Detta är dock en tämligen dålig metod för att studera något, vilket har visats i ett antal försök. Det är helt enkelt så att minnen bildas relativt enkelt, men det svåra är att återkalla det.

När man har testat olika inlärningsstrategier har det visat sig att det bästa är att öva på återkallningen, och att sprida detta över tid. Genom att återkalla informationen ur minnet blir du både bättre på att minnas information, och har bättre på att återge den i sitt sammanhang och använda den för t.ex. problemlösning.

Så här studerar du för att minnas bättre

  1. Läs stoffet (lyssna/anteckna på lektionen, etc)
  2. Testa om du kan återkalla det tämligen snart
  3. Testa dig själv igen efter en stund (minst 10 minuter, max 24h senare)
  4. Testa dig själv igen på materialet nästa dag.
  5. Testa dig själv ännu en gång en vecka senare
  6. Testa igen med ökande intervall för att komma ihåg på lång sikt.